Aktuality

Vymazané firmy dostanú opäť šancu

Obchodné spoločnosti, ktoré si nezmenili menovitú hodnotu vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na euro, čo viedlo k ich výmazu z obchodného registra, budú môcť aj napriek tomu pokračovať vo svojej činnosti. Vyplýva...

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2021

Podnikatelia a verejnosť majú už desiaty raz možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život. Top 10 byrokratických absurdít roka 2021 Do...

Legislačíno

„Legislačíno“ predstavuje mesačnú rubriku z dielne CLR, v rámci ktorej Vám predstavíme výber najvýznamnejších a najzaujímavejších legislatívnych zmiens vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente. Táto rubrika predstavuje jednoduchšiu formu oboznámenia sa s novou legislatívou, ktorú si môžete vychutnať napríklad aj...

Staňte sa partnerom CLR

Hľadáme podnikateľov, ktorí chcú ovplyvňovať legislatívne zmeny v zákonoch určených pre podnikateľov. Máte dobré nápady, trochu času a predstavu, ako by mohli vyzerať dobré zákony pre podnikateľov? Chcete pomôcť odstrániť byrokraciu z podnikateľského prostredia...

Test MSP – vplyv zavedenia finančného príspevku na stravovanie

Medzi jednu zo sociálnych politík zamestnávateľa patrí povinné zabezpečenie stravovania zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, ktoré je stanovené v § 152 Zákonníka práce. S účinnosťou od 1. marca...

Lex korona – opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia (zoznam opatrení)

Národná rada Slovenskej republiky 9. júla 2020 schválila historicky najväčší balík legislatívnych zmien pre podnikateľské prostredie, na ktorého tvorbe sa aktívne podieľalo aj Centrum lepšej regulácie. Viac ako 100 opatrení odbremení mikro, malých a...

Ako pomôže štát podnikateľom pri platení nájomného?

9. júna 2020 schválil parlament návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorého hlavným poslaním je poskytnutie pomoci zo strany štátu pri platení nájomného tým podnikateľom, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na...

Prieskum podnikateľského prostredia ohľadom dopadov korona krízy

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu spojeného s vypuknutím epidémie COVID-19 uskutočnilo Centrum lepšej regulácie za účelom zisťovania vplyvov reštriktívnych opatrení prijatých vládou SR prieskum podnikateľského prostredia na vzorke 53 podnikateľov v období 31.3 – 13.4.2020. Dotazník...

Test MSP – vplyvy korona krízy a prijatých vládnych opatrení na mikro, malé a...

Kríza spojená so šírením koronavírusu má zásadný vplyv nielen na fungovanie a udržanie zdravotného systému, náš každodenný život, ale nepochybne aj na ekonomiku celej krajiny. Mnoho podnikateľov v súčasnej dobe stráca svoje príjmy, čím...

Pomôcka pre podnikateľov – novinka, ktorá vám pomôže zistiť, na čo máte nárok

Uplynulé týždne sme v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR usilovne pracovali na tom, aby sme podnikateľom priniesli novú webovú stránku, na ktorej nájdu sumár všetkých ekonomických opatrení, ktoré pre nich pripravila vláda SR s cieľom zmierniť...