Byrokratický nezmysel

Aj vy sa občas pozastavujete nad tým, aké nezmysly striehnu na podnikateľov v slovenských zákonoch? Cieľom ankety Byrokratický nezmysel roka je upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život podnikateľom na Slovensku. V rámci tejto ankety každý rok posudzujeme desiatky podnetov verejnosti z hľadiska ich právnej relevancie a odporúčame desiatku tých najabsurdnejších, z ktorých na základe hlasov verejnosti vyjde jeden víťaz.

História Byrokratického nezmyslu