Byrokratický nezmysel

Aj vy sa občas pozastavujete nad tým, aké nezmysly striehnu na podnikateľov v slovenských zákonoch?

Cieľom ankety Byrokratický nezmysel roka je upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život podnikateľom na Slovensku. V rámci tejto ankety každý rok posudzujeme desiatky podnetov verejnosti z hľadiska ich právnej relevancie a odporúčame desiatku tých najabsurdnejších, z ktorých na základe hlasov verejnosti vyjde jeden víťaz.

Zapojte sa do ankety Byrokratický nezmysel roka a nominujte nezmyselné opatrenie, ktoré vám sťažuje vaše podnikanie. Byrokratickým nezmyslom môže byť akékoľvek legislatívne opatrenie na celoštátnej alebo regionálnej úrovni alebo iná byrokratická povinnosť, ktorá ovplyvňuje podnikateľské prostredie.

História Byrokratického nezmyslu

Byrokratický nezmysel roka 2022

 • Výpočet daňového bonusu – matematický hlavolam pre pokročilých (vítaz ankety BNR)
 • Guláš na slovenský spôsob: Štát žiada údaje, ktoré už má, aby mohol zaviesť pravidlo, že nebude žiadať údaje, ktoré má
 • Vydavatelia podcastov sa musia registrovať na ministerstve
 • Podnikatelia nemôžu využívať občiansky preukaz počas celej doby jeho platnosti
 • Dvojaký meter na dostupnosť stravovania – štát od zamestnávateľov požaduje to, čo sám nerobí
 • Variť pre školu sa môže len tam, kde môžu deti aj jesť
 • Voľnopredajné lieky nie je možné predávať voľne
 • Na obsluhu výťahov potrebuje zamestnanec školenie aj doklad o odbornej spôsobilosti
 • Zubár musí mať zdravotnú sestru/asistenta, zamestnať však môže iba niektorých
 • Štát duplicitnými štatistikami chráni potravinovú bezpečnosť

Byrokratický nezmysel roka 2021

 • Opätovné zavedenie duplicitnej registrácie bankových účtov na daňovom úrade (vítaz ankety BNR)
 • Mimo obce majú rýchlorastúce stromy stopku
 • Karanténu zamestnancov zaplatia od 1. decembra zamestnávatelia
 • Na výrobu školského nábytku treba logaritmické pravítko a asistenciu matematika
 • Štát vyžaduje od konateľov údaje, ktoré má
 • Z úradnej moci štát vymazal z obchodného registra fungujúce firmy bez dôkladného upozornenia
 • Elektromobilita predbehla legislatívu
 • Smernica určuje tempo práce vydavateľom školských učebníc
 • Čokoládu nemožno volať čokoláda bez novely vyhlášky
 • Platenie dane z nehnuteľnosti, ktoré nemôžu byť využívané na podnikateľskú činnosť

Byrokratický nezmysel roka 2020

Byrokratický nezmysel roka 2019

Byrokratický nezmysel roka 2018

Byrokratický nezmysel roka 2017

Byrokratický nezmysel roka 2016

Byrokratický nezmysel roka 2015

Byrokratický nezmysel roka 2014

Byrokratický nezmysel roka 2013

Byrokratický nezmysel roka 2012