Byrokratický nezmysel

Aj vy sa občas pozastavujete nad tým, aké nezmysly striehnu na podnikateľov v slovenských zákonoch? Cieľom ankety Byrokratický nezmysel roka je upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život podnikateľom na Slovensku. V rámci tejto ankety každý rok posudzujeme desiatky podnetov verejnosti z hľadiska ich právnej relevancie a odporúčame desiatku tých najabsurdnejších, z ktorých na základe hlasov verejnosti vyjde jeden víťaz.

Zapojte sa do ankety Byrokratický nezmysel roka a nominujte nezmyselné opatrenie, ktoré vám sťažuje vaše podnikanie. Byrokratickým nezmyslom môže byť akékoľvek legislatívne opatrenie na celoštátnej alebo regionálnej úrovni alebo iná byrokratická povinnosť, ktorá ovplyvňuje podnikateľské prostredie.

História Byrokratického nezmyslu

Byrokratický nezmysel roka 2018

 • Zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní
 • Povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaním s ním
 • Absurdná byrokracia pri kontrolách Sociálnej poisťovne
 • Zákaz používať suroviny od drobných pestovateľov (farmárov) na podnikanie
 • Zamestnávateľ musí so zamestnancom pred tým, ako mu poskytne firemné vozidlo, absolvovať skúšobnú jazdu a oboznámiť ho s manuálom na obsluhu vozidla
 • Povinnosť platiť koncesionárske poplatky aj za zamestnanca na materskej / rodičovskej dovolenke
 • Duplicitná registrácia majiteľov firiem ako konečných užívateľov výhod (VYRIEŠENÉ)
 • Povinnosť e-shopu vrátiť peniaze kupujúcemu, ak pošle potvrdenie, že podal tovar na poštovú prepravu
 • Duplicitná povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu nový bankový účet
 • Nemožnosť zamestnať mladistvého brigádnika

Byrokratický nezmysel roka 2017

 • Ak chce dať zamestnávateľ zamestnancovi prebytočnú paletu či sud, musí požiadať o povolenie
 • Ak má podnikateľ viacero firiem v rovnakej kancelárii, musí nahlasovať hygiene každú samostatne a za každú zaplatiť
 • Dohodári nesmú programovať, fotografovať, vytvárať grafiku, odborné texty či iné autorsky chránené diela
 • Zneužívanie zamestnávateľov exekútormi
 • Pri výmene občianskeho s čipom dostane podnikateľ dočasne papier, s ktorým sa ale nedá prihlásiť do e-schránky
 • "Inteligentné" elektronické formuláre na založenie živnosti
 • Na prevádzkovanie jaslí treba vysokú školu, bezbariérové priestory a zostavovať výročnú správu
 • Pri predaji jedla nemožno účtovať žiaden poplatok za obal (VYRIEŠENÉ)
 • Zmena sídla obmedzuje používanie firemných vozidiel
 • Duplicitné nahlasovanie zamestnancov z EÚ

Byrokratický nezmysel roka 2016

Byrokratický nezmysel roka 2015

Byrokratický nezmysel roka 2014

Byrokratický nezmysel roka 2013

Byrokratický nezmysel roka 2012