Legislačíno

„Legislačíno“ predstavuje mesačnú rubriku z dielne CLR, v rámci ktorej Vám
predstavíme výber najvýznamnejších a najzaujímavejších legislatívnych zmien
s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente.

Táto rubrika predstavuje jednoduchšiu formu oboznámenia sa s novou legislatívou,
ktorú si môžete vychutnať napríklad aj pri poobednom kapučíne.