Aktuality

Zákaz nedeľného predaja

Je zákaz nedeľného predaja krok správnym smerom? Ide o tému, ktorou sa poslanci zaoberajú v pravidelných intervaloch, naposledy tomu tak bolo na februárovej schôdzi parlamentu. Kolegovia z odboru výskumu sa snažili pre Vás na vyššie...

Februárové legislačíno

LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete...

Dotácie na energie aj pre MSP

POMOC S ENERGIAMI AJ PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY NA PRVÉ TRI MESIACE ROKA 2023 💶 ❗❗ ✅ Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku...

Generály pardon Sociálnej poisťovne

Situáciu dlžníkov Sociálnej poisťovne uľahčí nový inštitút – tzv. generálny pardon. Tento typ oddlženia podobný „exekučnej amnestii“ prináša od 1. februára 2023 pomoc predovšetkým dlžníkom nachádzajúcim sa v bezvýchodiskovej dlhovej pasci. Ak do konca augusta...

Decembrové legislačíno

LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete...

Stanovujú sa maximálne ceny za dodávku plynu a elektriny

Včera bolo schválené Nariadenie vlády, ktorým sa zálohové platby nastavia podľa zastropovaných cien pre podnikateľov pri elektrine do 30 MWh a pre podnikateľov so spotrebou plynu do 100 MWh ročne. Maximálna cena za dodávku elektriny...

Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2022

Z 57 nominovaných absurdít v roku 2022 získala prvé miesto administratívna záťaž v dôsledku nového, značne komplikovanejšieho výpočtu daňového bonusu. Aké nezmysly podnikatelia nominovali v roku 2022? Do ankety Byrokratický nezmysel roka 2022 nominovali podnikatelia a...

Nový zákon o ochrane ovzdušia prijatý

Bol schválený úplne nový zákon o ochrane ovzdušia s účinnosťou od 1.7.2023, ktorý spolu so svojimi vykonávacími predpismi transponuje až 11 smerníc Európskej únie do slovenského právneho poriadku a poskytuje tak komplexnú právnu úpravu na úseku ochrany...

Zjednodušuje sa proces zakladania s.r.o.

Parlament schválil novelu Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.2.2023, ktorá umožní zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená...

Novela zákona o energetike od 8.12.2022

Prijatou novelou sa zavádza 90 % odvod z nadmerných príjmov pre dodávateľov energií a výrobcov energií zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 megawattu. Nadmerným príjmom sa rozumie príjem presahujúci stanovený strop, ktorý určí vláda nariadením, a...