Aktuality

Proces tvorby a schvaľovania európskej legislatívy

Legislatíva a regulácie Európskej Únie (EÚ) majú významný vplyv na malé a stredné podniky (MSP) v členských štátoch, Slovensko nevynímajúc. Na jednej strane uľahčujú prístup na jednotný trh s viac ako 450 miliónmi obyvateľov,...

Júnové legislačíno

LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete...

Výročná správa lepšej regulácie za rok 2022

VEDELI STE, ŽE V ROKU 2022 SA MENILO 11 NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZÁKONOV S VPLYVOM NA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE CELKOVO AŽ 54-KRÁT? A VEDELI STE TIEŽ, ŽE AŽ 20 LEGISLATÍVNYCH NÁVRHOV BOLO V PARLAMENTE SCHVÁLENÝCH V SKRÁTENOM...

Právo na platbu v hotovosti sa zakotví v Ústave SR

Bol prijatý ústavný zákon, ktorým sa zavádza právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti. Osobitný zákon následne stanoví podmienky a obmedzenia uvedeného práva. Schválený bol aj pozmeňujúcim návrh, ktorým je...

Konferencia o najnovších trendoch lepšej regulácie na Slovensku

V pondelok sme mali príležitosť zúčastniť sa a zároveň tiež prezentovať na konferencii organizovanej Ministerstvom hospodárstva SR s názvom „Najnovšie trendy lepšej regulácie na Slovensku“  Program konferencie bol nabitý viacerými zaujímavými témami, a to najmä: ...

Májové legislačíno

LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete...

Zavádza sa tzv. integrované konanie v zákone EIA

Národná rada SR prijala dňa 10. mája 2023 zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy s účinnosťou od 1.4.2024. Prijatým zákonom sa zavádza nová...

Zvyšujú sa poplatky za znečisťovanie ovzdušia pre významných znečisťovateľov

Na základe prijatého zákona významným znečisťovateľom ovzdušia stúpnu poplatky. Parlament schválil viacnásobne odsúvanú novelu, pričom základný poplatok stúpne z 34 eur na 500 eur za rok. Sadzby poplatkov sa majú postupne zvyšovať pomocou nábehového...

Index daňovej spoľahlivosti je už verejný

Finančná správa na svojom webe zverejnila zoznam daňových subjektov s prideleným hodnotením v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. Hodnotenie je prehľadné a daňovníci tak vďaka tomuto nástroju budú mať napr. prehľad ako si plní svoje...

Zákony s vplyvom na podnikateľov budú nadobúdať účinnosť 1. januára alebo 1. júla

Na základe prijatej novely zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov s účinnosťou od 1. mája 2023 sa skvalitnitňuje tvorba práva a zapracováva sa požiadavka vyplývajúca z Programového vyhlásenia vlády. Presadzuje sa totiž...