Aktuality

Novela Zákonníka práce pod kritikou

NR SR posunula do 2. čítania novelu Zákonníka práce, ktorá má zmeniť doterajšie určovanie výšky minimálnych mzdových nárokov a výšku niektorých príplatkov ku mzde, pričom sa navrhuje: stanovenie výšky minimálneho mzdového nároku v závislosti od...

Októbrové legislačíno

LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete...

Výročná správa lepšej regulácie za rok 2021

VEDELI STE, ŽE V ROKU 2021 SA MENILO 11 NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZÁKONOV S VPLYVOM NA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE CELKOVO AŽ 40-KRÁT? A VEDELI STE TIEŽ, ŽE AŽ 27 LEGISLATÍVNYCH NÁVRHOV BOLO V PARLAMENTE SCHVÁLENÝCH V SKRÁTENOM...

Parlament schválil novelu umožňujúcu dotovať vysoké ceny energií podnikov

Podnikateľský sektor už niekoľko mesiacov volal po vytvorení kompenzačnej schémy kvôli prudkému  nárastu cien elektriny a plynu, ktorý mnohých podnikateľov dostal do existenčných problémov. V súvislosti s uvedeným bola v skrátenom legislatívnom konaní prijatá novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti...

Analýza stredného odborného vzdelávania na Slovensku

Centrum lepšej regulácie si pre Vás pripravilo analýzu, ktorá popisuje súčasný systém odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku a zhodnocuje jeho efektívnosť s ohľadom na potreby zamestnávateľov. Jej cieľom je identifikovať problematické aspekty, na...

Poslanci chystajú podnikateľom ďalšie prekvapenia – potichu, bez konzultácií, či posúdenia vplyvov

Do 2. čítania na aktuálnej 75. schôdzi Národnej rady SR bola posunutá poslanecká novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách...

Septembrové legislačíno

LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete...

Zavádza sa nová dávka ,,otcovské´´

Sociálna poisťovňa začne od 1. novembra 2022 poskytovať svojim poistencom nový typ dávky materské, tzv. „otcovské“. Dávka je určená pre oteckov a po splnení zákonných podmienok ju budú môcť poberať najviac 14 kalendárnych dní...

Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Parlament schválil NOVELU ZÁKONNÍKA PRÁCE, ktorou sa majú zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov s účinnosťou od 1.11.2022. Jedná sa o povinnú transpozíciu 2 smerníc, a to: Smernice EÚ o transparentných a...

Boli prijaté opatrenia na zmiernenie energetickej krízy

NR SR prijala novelu zákona o energetike, ktorej účelom je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov prostredníctvom návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu a rozšírenie stavu núdze v energetike. Novela...