DPH v digitálnom veku (ViDA)

Európska komisia v decembri 2022 predstavila návrh na modernizáciu pravidiel DPH v digitálnom veku (ViDA), ktorého cieľom je zlepšenie fungovania systému DPH v EÚ a zvýšenie jeho odolnosti voči podvodom prostredníctvom zavedenia a podpory digitalizácie.
ViDA pozostáva z troch kľúčových častí
 • elektronická fakturácia,
 • jednotná registrácia DPH v celej EÚ od 1. januára 2025,
 • platformy uľahčujúce dodanie – rozšírené využitie.
Jednotlivé členské štáty EÚ navrhli viac ako 100 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Medzi najrelevantnejšie patria nasledovné:
 1. predĺženie lehoty dvoch pracovných dní na vystavenie elektronických faktúr za cezhraničné transakcie,
 2. zachovanie domácich požiadaviek na real-time reporting zavedených členskými štátmi,
 3. odloženie nadobudnutia účinnosti navrhovaných ustanovení o 12 mesiacov.
Prechod na elektronickú fakturáciu a „real-time reporting“ ovplyvní všetky podniky a tieto zmeny si budú vyžadovať dodatočné náklady na technologické riešenia a nastavenie procesov.
Aké pozitívne zmeny môže ViDA priniesť ?
 • zjednodušenie obchodných procesov,
 • zvýšenie efektivity, transparentnosti a boja proti daňovým podvodom,
 • podpora udržateľnosti – lepšie obchodné prostredie pre podniky pôsobiace cezhranične v EÚ.
K nezanedbateľným pozitívnym vplyvom patrí aj zníženie administratívneho zaťaženia pre podnikateľské subjekty, najmä pokiaľ ide o časť týkajúcu sa jednej registrácie na DPH.
Aké náklady podnikom vzniknú ?
 • podnikom, ktoré nepôsobia za hranicami (prevažná väčšina mikropodnikov a malých subjektov) vzniknú dodatočné náklady súvisiace so zavedením požiadaviek na digitálne oznamovanie,
 • v posúdení vplyvu, ktoré bolo vykonané v rámci tohto návrhu nebol vyčíslený konkrétny dopad týchto zmien, a to špecificky na malé a stredné podniky (MSP), ktorých sa uvedené zmeny dotknú,
 • okrem iného sa v posúdení vplyvu uvádza, že tieto dodatočné náklady pre podniky by mohli byť čiastočne zmiernené zavedením dodatočných služieb na vnútroštátnej úrovni, ako je predvyplnené daňové priznanie k DPH.
Aké práva a povinnosti prináša ViDA?
 • zrušenie práva príjemcu elektronickej faktúry odmietnuť elektronickú faktúru a požadovať jej papierovú verziu,
 • rozšírenie pravidla prenesenia daňovej povinnosti na všetky tovary a služby dodané neusadenou osobou platiteľovi DPH v štáte dodania,
 • podľa nových pravidiel budú prevádzkovatelia platformovej ekonomiky, najmä krátkodobého prenájmu turistického ubytovania a osobnej dopravy, zodpovední za výber a odvádzanie DPH daňovým úradom, aj keď ich používatelia tak neurobia, napríklad preto, že sú malým podnikom alebo individuálnym poskytovateľom považovaní za dodávateľov.
Tieto návrhy a možné zmeny budú mať významný vplyv na systémy a procesy podnikov v celej EÚ!
 • V prípade schválenia návrhu ViDA sa podniky pôsobiace v EÚ budú musieť pripraviť na zmeny systémov, ktoré budú potrebné na štandardizovanú elektronickú fakturáciu.
 • Jednotná registrácia pre DPH je jedným z návrhov, ktoré ocenia najmä MSP, ktorou sa má docieliť zjednodušenie postupov podávania vyhlásení v rámci EÚ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − seventeen =