Konzultácie

Konzultácie predstavujú povinnú súčasť posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie a prvú fázu vykonávania testu vplyvov na MSP. Mali by prebiehať v počiatočnom štádiu prípravy materiálu, v prípade právneho predpisu ešte pred samotným paragrafovým znením navrhovanej úpravy. Ich primárnym účelom je zvýšiť transparentnosť prípravy návrhov a vytvoriť priestor pre zapojenie dotknutých podnikateľských subjektov do ich tvorby. O potrebe vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi rozhoduje Ministerstvo hospodárstva SR.

V prípade, že predkladateľ identifikuje vplyv materiálu na podnikateľské prostredie, v súlade s Jednotnou metodikou mu odporúčame postupovať podľa nasledujúcich krokov.

Ako sa môžete zapojiť do prebiehajúceho legislatívneho procesu?

S účinnosťou Jednotnej metodiky majú podnikatelia alebo ich zastupiteľské organizácie jedinečnú možnosť zúčastniť sa konzultácií o pripravovanom návrhu legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy s príslušným predkladateľom. Do tohto procesu sa môžu zapojiť buď samostatne, v spolupráci s nami alebo môžu požiadať o zápis do zoznamu konzultujúcich subjektov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR.

Okrem konzultácií k slovenskej legislatíve sa podnikatelia môžu zapojiť aj do konzultácií k návrhom, ktoré sú iniciatívou Európskej únie a ktoré už v momente, kedy je potrebné ich transponovať do slovenského právneho poriadku resp. sa stanú priamo účinné, nemožno ovplyvniť. Svoj problém alebo postreh týkajúci sa legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie v EÚ, môžete nahlásiť u partnerov siete Enterprise Europe Network. Prehľad prebiehajúcich konzultácií k pripravovanej regulácii na úrovni EÚ podľa odvetvia problematiky, nájdete na stránke Európskej komisie.