Gold-plating

Pojem gold-plating predstavuje podľa interpretácie Európskej komisie rozširovanie požiadaviek kladených európskou legislatívou, najmä smerníc, v procese transpozície do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov EÚ.

V praxi sa s ním stretávame najmä v prípadoch, kedy transponovanou právnou normou:

  • dochádza k využitiu možnosti odchýliť sa/odkloniť sa z požiadaviek EÚ regulácie v prísnejšej, širšej či viac zaťažujúcej forme/verzii,
  • nedochádza k využitiu možnosti odchýliť sa/odkloniť sa z požiadaviek EÚ regulácie v menej prísnej, užšej či menej zaťažujúcej a nadmernej forme/verzii,
  • nedochádza, v prípade viacerých možných alternatív EÚ regulácie k voľbe tej z nich, ktorá by bola najmenej prísna či zaťažujúca, a
  • dochádza k dobrovoľnému rozšíreniu rozsahu pôsobenia EÚ regulácie tak, že pokrýva i prípady/subjekty, ktoré nie sú taxatívne vymedzené.

Viac o gold-platingu v slovenskej praxi a o tom, ako s ním bojujeme nielen my, ale aj ostatné členské štáty EÚ, nájdete v našom článku.