Aktuality

Znižuje sa DPH pre vleky, športoviská a gastrosektor

Parlament schválil novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou dochádza k zníženiu sadzby dane z pridanej hodnoty pre športoviská, vleky a gastro sektor z pôvodných 20% na 10% od 1. januára 2023. Zníženie DPH...

Zvyšuje sa daňový bonus na dieťa a upravujú sa podmienky

Parlament schválil novelu zákona, ktorou sa od 1. januára 2023 upravujú podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa, t. j. dochádza k jeho zvýšeniu na jedno dieťa do 18 rokov na 140 eur, a...

Príplatky za prácu sa od júna 2023 opäť naviažu na minimálnu mzdu

NR SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá opätovne naviaže príplatky za prácu na minimálnu mzdu. Výška príplatkov za prácu sa upravuje nasledovne: výška mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, najmenej v sume 50 %...

Októbrové legislačíno

LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete...

Výročná správa lepšej regulácie za rok 2021

VEDELI STE, ŽE V ROKU 2021 SA MENILO 11 NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZÁKONOV S VPLYVOM NA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE CELKOVO AŽ 40-KRÁT? A VEDELI STE TIEŽ, ŽE AŽ 27 LEGISLATÍVNYCH NÁVRHOV BOLO V PARLAMENTE SCHVÁLENÝCH V SKRÁTENOM...

Parlament schválil novelu umožňujúcu dotovať vysoké ceny energií podnikov

Podnikateľský sektor už niekoľko mesiacov volal po vytvorení kompenzačnej schémy kvôli prudkému  nárastu cien elektriny a plynu, ktorý mnohých podnikateľov dostal do existenčných problémov. V súvislosti s uvedeným bola v skrátenom legislatívnom konaní prijatá novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti...

Analýza stredného odborného vzdelávania na Slovensku

Centrum lepšej regulácie si pre Vás pripravilo analýzu, ktorá popisuje súčasný systém odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku a zhodnocuje jeho efektívnosť s ohľadom na potreby zamestnávateľov. Jej cieľom je identifikovať problematické aspekty, na...

Poslanci chystajú podnikateľom ďalšie prekvapenia – potichu, bez konzultácií, či posúdenia vplyvov

Do 2. čítania na aktuálnej 75. schôdzi Národnej rady SR bola posunutá poslanecká novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách...

Septembrové legislačíno

LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete...

Zavádza sa nová dávka ,,otcovské´´

Sociálna poisťovňa začne od 1. novembra 2022 poskytovať svojim poistencom nový typ dávky materské, tzv. „otcovské“. Dávka je určená pre oteckov a po splnení zákonných podmienok ju budú môcť poberať najviac 14 kalendárnych dní...