Aktuality

Zdroj: Pixabay

10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2019 prinesú podnikateľom úsporu

Na základe denného monitorovania legislatívy vybralo Centrum lepšej regulácie 10 najdôležitejších zmien, ktoré majú v roku 2019 potenciál priniesť podnikateľom úsporu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ktoré legislatívne zmeny zlepšia podnikateľské prostredie a...

10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2019 zvýšia podnikateľom náklady

Na základe denného monitorovania legislatívy vybralo Centrum lepšej regulácie 10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2019 zvýšia podnikateľom náklady (či už priame alebo nepriame finančné resp. administratívne). V tomto roku sa stávajú účinnými mnohé...

20 TOP zmien, ktoré čakajú podnikateľov od roku 2019

S príchodom každého nového roka sa stávajú účinnými mnohé legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú život podnikateľov. Ani rok 2019 nie je výnimkou. Centrum lepšej regulácie na základe denného monitorovania legislatívy spomedzi týchto zmien vybralo 20...

Navrhnite lepšie riešenie, ako zapájať podnikateľov do tvorby zákonov

Už 29. novembra 2018 sa v priestoroch Národného podnikateľského centra v Bratislave (Twin City, Karadžičova 2) uskutoční jedinečné podujatie - Policy Hackathon. Podujatie organizuje spoločnosť Neulogy, jeden zo stredourópskych lídrov v oblasti poskytovania komplexných...

Ako ovplyvní nová výška minimálnej mzdy mikro, malé a stredné podniky?

Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje nielen zvýšenie čistého príjmu zamestnanca, ale aj zvýšenie odvodov a ceny práce. S cieľom poukázať na to, v akej miere sa odrazí nová výška minimálnej mzdy na nákladoch zamestnávateľov z...

Európska cena za podporu podnikania EEPA

Inšpirácií pre potenciálnych podnikateľov nie je nikdy dosť. Preto by sme vám dnes chceli predstaviť súťaž zameranú na vyhľadávanie a oceňovanie úspešných iniciatív, ktoré podporujú podniky a samotné podnikanie v Európe. Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania...

Minimálna mzda od 1.1.2019

Už tento mesiac sa stretnú zástupcovia Ministerstva práce SR, odborárov aj zamestnávateľov, aby sa dohodli na výške minimálnej mzdy, ktorá bude platiť od 1.1.2019. Ministerstvo práce pritom navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy o 40 eur,...

Kompromis k sociálnemu balíčku – oslobodenie príplatkov od daní a odvodov

Centrum lepšej regulácie, napriek skutočnosti, že návrh tzv. sociálneho balíčka neprešiel prípravnou fázou legislatívneho procesu, čo by malo byť pri regulácii takýchto významných vplyvov na podnikateľské prostredie samozrejmosťou, vykonalo v rámci dostupných dát Test...

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Na čo slúži Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov? Jednotná metodika je legislatívny materiál, ktorý reguluje proces posudzovania vplyvov novo prijímaných regulácií. Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj...

Identifikácia gold-platingu v slovenskom právnom poriadku

Čo je to gold-plating? Pojem gold-plating predstavuje podľa interpretácie Európskej Komisie rozširovanie požiadaviek kladených európskou legislatívou, najmä smerníc, v procese transpozície do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov EÚ. V praxi sa s ním stretávame najmä v prípadoch, kedy transponovanou...