Aktuality

Podpora podnikateľov v umeleckej oblasti v čase korona krízy

V dnešnom článku nájdete zhrnuté jednotlivé opatrenia určené pre podnikateľov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle (usporiadatelia verejných kultúrnych podujatí a ich účastníci, umelci, vysielatelia rozhlasových programových služieb, tvorcovia filmov a pod.), ktorí v dôsledku...

Opatrenia pre MSP na zmiernenie korona krízy – 2. aktuálna verzia

V spolupráci s Odborom výskumu podnikateľského prostredia sme pre vás pripravili aktualizovaný informačný materiál, v ktorom nájdete kompletné informácie o prijatých opatreniach určených pre podnikateľov, ktorí sa v čase krízovej situácie vyvolanej COVID-19 potýkajú...

Programové vyhlásenie vlády SR – čo hovorí o lepších zákonoch pre MSP?

Keďže akýmsi kľúčovým heslom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 (PVV), ktoré dňa 19. apríla 2020 schválila vláda,  je vytvorenie takých podmienok na Slovensku, za ktorých budú ľudia radi „pracovať, podnikať a žiť", pričom relevancia slova...

Ekonomické opatrenia v čase korona krízy – porovnanie krajín V4

V dnešnom článku sme si pre porovnanie ekonomických opatrení prijímaných ako prostriedok na záchranu podnikov v dôsledku korona krízy vybrali krajiny Vyšehradskej štvorky (V4). Ide o krajiny, ktoré sú nám (aj) po ekonomickej stránke...

Opatrenia pre MSP na zmiernenie korona krízy – 1. verzia

V spolupráci s odborom Monitoring podnikateľského prostredia sme pre vás pripravili informačný materiál, v ktorom nájdete kompletné informácie o prijatých opatreniach určených pre podnikateľov, ktoré sa v čase krízovej situácie vyvolanej COVID-19 potýkajú s...
Zdroj: Pixabay

Legislatívne zmeny pre podnikateľov – január 2020

Jednou z činností, ktorej sa v Centre lepšej regulácie venujeme, je poskytovanie čiastkového stanoviska k predloženým materiálom v rámci predbežného pripomienkového konania (ďalej len „PPK") a záverečného posúdenia (ďalej len „ZP"). Naše čiastkové stanoviská k materiálom v PPK a ZP sa následne...

10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2020 zvýšia podnikateľom náklady

Na základe denného monitorovania legislatívy vybralo Centrum lepšej regulácie 10 najdôležitejších zmien, ktoré s príchodom nového roka 2020 zvýšia podnikateľom náklady (či už priame alebo nepriame finančné, resp. administratívne). V tomto roku sa stávajú účinnými...

10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2020 prinesú podnikateľom úsporu

Na základe denného monitorovania legislatívy vybralo Centrum lepšej regulácie 10 najdôležitejších zmien, ktoré majú v roku 2020 potenciál priniesť podnikateľom úsporu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ktoré legislatívne zmeny zlepšia podnikateľské prostredie a...

Začatie podnikania v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Ak ste sa rozhodli začať podnikať v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, vedzte, že vaše podnikanie bude podliehať prísnym štandardom, nakoľko je jeho predmetom poskytovanie služby v oblasti verejného záujmu – zdravia obyvateľstva. Ani úspešné...

Prevádzka ubytovacieho zariadenia

Po tom, ako ste si dali do finálnej podoby svoju predstavu, resp. podnikateľský plán, našli ste si miesto, kde budete podnikať a rozhodli sa pre názov svojho podnikania, je potrebné sa zoznámiť s príslušnou legislatívou a povinnosťami,...