Aktuality

Plánuje sa zjednodušiť proces zakladania s.r.o.

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do MPK novelu Obchodného zákonníka, ktorá umožní zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Zjednodušenie spočíva najmä vo vytvorení štandardizovaných online formulárov a zavedení interaktívneho sprievodcu, ktorý zakladateľa bude sprevádzať...

Nový zákon o mediálnych službách

Bol prijatý nový zákon o mediálnych službách č. 264/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2022, ktorým sa zrušuje pôvodný zákon o vysielaní a retransmisii a zákon o digitálnom vysielaní. Platformy na zdieľanie videí budú novým zákonom...

Potreba výmeny občianskeho preukazu užívateľov e-podpisu

Približne 30-tisíc osôb sa dotkne potrebná výmena občianskeho preukazu k 1. januáru 2023 z dôvodu potreby elektronického podpisovania - tzn. že tie osoby, ktoré nemajú vydaný občiansky preukaz od júna 2021 a neskôr, majú...

Minimálna mzda od 1.1.2023: Sociálni partneri sa prvýkrát dohodli

Historicky po prvý raz bude stanovená minimálna mzda (na rok 2023) na základe konsenzu zamestnávateľov a odborárov, pričom sa tzv. zákonný automat neuplatní. Sociálni partneri pritom prihliadali najmä na aktuálnu situáciu a výrazný nárast...

Pripravuje sa novela katastrálneho zákona

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR predložil na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastnických a iných práv k...

Júnové legislačíno

LEGISLAČÍNO je naša pravidelná mesačná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete...

Zaokrúhľovanie mincí od 1. júla

Už v piatok nás všetkých čakajú zmeny pri platení za tovary aj služby. Najmenšie jedno a dvojcentové mince sa začínajú vyraďovať z obehu. Tieto najmenšie mince sa však nerušia, len sa upravuje spôsob ich zaokrúhľovania pri platení v hotovosti....

Bol prijatý nový zákon o publikáciách

Národná rada SR prijala nový zákon o vydavateľoch publikácii a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) s účinnosťou od 1. augusta 2022. Cieľom nového...

Zavádza sa povinnosť recyklácie stavebného odpadu od 30.6.2022

15. júna 2022 bola prijatá novela zákona o odpadoch, ktorá zavádza povinnú selektívnu demoláciu, vrátane systému kontroly pred a po demolácii stavieb. ➡ Vzniká povinnosť zriadenia miesta na triedenie odpadov pri stavbách a demoláciách,...

Zjednodušujú sa podmienky zamestnávania sezónnych zamestnancov

Včera bola v NR SR prijatá novela Zákonníka práce, ktorou sa zavádza nový poddruh dohody o pracovnej činnosti – tzv. dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Táto dohoda má mať maximálny rozsah...