Ako pomáha Slovensko utečencom z Ukrajiny?

Legislatívny rámec pomoci:

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. februára 2022 v skrátenom legislatívnom konaní zákon č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26. februára 2022. Predmetným zákonom sa menia a dopĺňajú viaceré zákony – zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon o azyle, zákon o kybernetickej bezpečnosti, zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Zmenou a doplnením zákona o kybernetickej bezpečnosti sa upravilo aj tzv. blokovanie. Národný bezpečnostný úrad rozhoduje aj o blokovaní škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity, ktorá smeruje do alebo z kybernetického priestoru SR a zabezpečuje vykonanie tohto rozhodnutia alebo vykonáva blokovanie na základe žiadosti.

V zmysle poslednej novely zákona o azyle sa vláde SR ustanovila možnosť vyhlásiť poskytovanie tzv. dočasného útočiska pre občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, ktorí utekajú zo svojej krajiny z dôvodu ozbrojeného vojnového konfliktu, na základe ktorého potrebujú okamžitú ochranu a humanitárnu pomoc.

Aktuálna situácia a formy pomoci:

Cez slovenské hranice ku dňu 11.3.2022 prešlo už vyše 153-tisíc utečencov z Ukrajiny. Štatút dočasného útočiska je pre nich dostupný od 1. marca 2022, pričom platiť by mal až do konca roka 2022.

Už pri prechode cez hraničné priechody Vyšné Nemecké, Ubľa a Veľké Slemence alebo aj na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície Policajného zboru SR dostane utečenec potvrdenie, že je odídenec. Takisto tento dôležitý doklad môžu Ukrajinci získať aj vo veľkokapacitných centrách, ktoré štát zriadil v mestských športových halách v Humennom, Michalovciach a v Bratislave.

Ak má Ukrajinec pri sebe cestovný pas, občiansky preukaz alebo rodný list dieťaťa, či iné doklady, dostane dočasné útočisko okamžite. Ak doklady nemá, aj napriek tomu má ihneď k dispozícii ubytovanie, stravu, hygienické potreby a zdravotnú starostlivosť rovnako ako ten, kto získa už na hraniciach štatút dočasného útočiska.

Utečenec môže už pri prechode cez hranice k žiadosti o dočasné útočisko priložiť dokumenty o svojom bývaní na Slovensku, ak ho má zabezpečené – buď čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo zmluvu o nájme s vlastníkom nehnuteľnosti. Ak utečenec bývanie zabezpečené nemá, dočasné útočisko dostane a štát mu zabezpečí ubytovanie.

Štatút odídenca (t. j. získanie štatútu dočasného útočiska) otvára utečencom dvere k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, ich deťom zase prístup k vzdelaniu, teda ku slovenským školám a škôlkam. Potvrdenie o tom, že Ukrajinec je odídenec, je zároveň najjednoduchším spôsobom, ako sa môže dostať na náš pracovný trh.

Prácu by si mal u nás hľadať sám, zamestnávateľ ho môže zamestnať bez zbytočnej byrokracie s úradom práce. V takom prípade nepotrebuje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta. Stačí mu na to doklad odídenca. Jeho zamestnanie však musí zamestnávateľ do siedmich dní oznámiť úradu práce na špeciálnom tlačive – informačnej karte. K nemu musí priložiť kópiu pracovnej zmluvy a doklad o tom, že Ukrajinec je odídenec.

Odídenec má tiež nárok na dávku v hmotnej núdzi. Dospelý dostane od úradu práce mesačne 68,80 eura, ak má jedno alebo najviac štyri deti 130,90 eura. Minister práce povedal, že o dávku zatiaľ požiadalo 264 ukrajinských občanov.

Vláda plánuje finančne podporiť tých, ktorí odídencov z Ukrajiny ubytujú. Mali by od štátu získať finančný príspevok za každého ubytovaného utečenca. Mesačná výška ubytovacieho príspevku by u dospelých mala dosiahnuť 210 eur, čo je životné minimum, a u detí polovicu z tejto sumy. Tieto peniaze by mali rozdeľovať obce a mestá po tom, čo im ich poskytne Ministerstvo financií SR. Do budúcna sa taktiež plánuje legislatívne upraviť oslobodenie od dane pre tie firmy či hotely, ktoré tiež poskytnú ubytovanie, rovnako sa plánuje aj príspevok pre samosprávy.

Slovensko vytvorilo aj oficiálnu webovú stránku pre utečencov z Ukrajiny, aj v ich jazyku, kde im budú poskytnuté tie najdôležitejšie informácie v súvislosti s prechodom cez hranice a pobytom na Slovensku. Taktiež na nej majú možnosť požiadať o dočasné útočisko, či azyl.

https://ua.gov.sk/sk.html?csrt=17818538219264700909

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =