Krajiny V4 a ich pomoc utečencom z Ukrajiny

Poľsko:

Tisíce poľských rodín už poskytlo prístrešie utečencom z Ukrajiny, vďaka čomu nemuseli doposiaľ vytvárať veľké utečenecké tábory. Poľsko už prijalo viac ako milión ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Ukrajinským utečencom bude umožnené legálne žiť a pracovať v krajine až 18 mesiacov s možnosťou predĺženia pobytu o ďalších 18 mesiacov. Budú mať aj prístup na trh práce, k zdravotníckej starostlivosti a k vzdelávaniu.

Vláda súčasne schválila finančnú pomoc pre utečencov, ako aj hostiteľské rodiny a miestne orgány zapojené do pomoci Ukrajincom.  Poľské rodiny, ktoré prijmú utečencov, dostanú 250 eur mesačne pre každého chráneného utečenca. Finančná pomoc má trvať najmenej dva mesiace.

Možnosť pracovať v Poľsku bude znamenať pre utečencov aj prístup k rodinným dávkam
a k sociálnej pomoci. Prvou podporou pre utečencov z Ukrajiny bude jednorazová platba
vo výške 60 eur. Tiež bude umožnené ukrajinským občanom v Poľsku získať legálny pobyt a prístup k práci. Do 7 dní od prijatia do zamestnania bude poľský zamestnávateľ povinný nahlásiť cez internetovú stránku praca.gov.pl, že zamestnal Ukrajinca.

Česko:

Do Česka už prišlo vyše 150-tisíc utečencov, zhruba štvrtina z nich zamierila do hlavného mesta Prahy. V Česku vznikli krajské asistenčné centrá, ktoré utečencom vybavujú okrem registrácie a zdravotnej prehliadky aj ubytovaniec, či dopravu.

S potvrdením o dočasnom útočisku bude môcť utečenec odísť z Českej republiky aj do inej krajiny Únie. Ukrajinci sa majú zaregistrovať do 30 dní od príchodu do Česka. V týchto centrách si môžu utečenci vybaviť aj špeciálne dlhodobé víza, ktoré im umožnia v krajine pracovať, a budú zároveň zaradení do systému verejného zdravotného poistenia. Dosiaľ ich vydali vyše 91-tisíc.

Vláda schválila pre Ukrajincov, ktorí od 24. februára v Česku získali pobyt, humanitárnu dávku, ktorá by im mala pokryť základné životné náklady. Automaticky dostanú od marca 2022 dávku vo výške 195 eur mesačne, pričom ju budú môcť čerpať pol roka.

O povolenie pracovať môže dnes žiadať sám Ukrajinec alebo aj jeho zamestnávateľ, ak má na to od neho splnomocnenie. K povoleniu musí priložiť kópiu pracovnej zmluvy. Povolenie platí dva roky s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky, a to aj opakovane. Česká vláda schválila zjednodušenie, a to, že utečenec, ktorý si vybaví vízum, si môže hľadať prácu priamo u zamestnávateľa a nemusí si vybavovať povolenie.

Na výške príspevku pre rodiny, ktoré ubytujú Ukrajincov sa ešte vláda nedohodla. Kapacita ubytovacích zariadení, ktoré vlastnia kraje, je už takmer vyčerpaná. Vláda schválila, že im na ubytovanie Ukrajincov prispeje na deň sumou 7,10 eur na dospelú osobu a polovicou tejto sumy na dieťa. Vláda a ministerstvá pripravujú zrýchlené uznávanie vzdelania a kvalifikácie.

Vysokoškoláci z Ukrajiny nebudú musieť platiť poplatok za uznanie vzdelania, čo by umožnilo zamestnať bez pracovného povolenia tých, ktorí majú špeciálne vízové povolenie. Mali by mať zároveň nárok hlásiť sa do evidencie nezamestnaných a mohli by sa aj rekvalifikovať alebo dostať niektoré príspevky na podporu zamestnávania.

Maďarsko:

Napriek prísnej azylovej politike maďarská vláda zareagovala na ukrajinskú utečeneckú krízu pomerne rýchlo. Už v prvý deň konfliktu vydala nariadenie o nových azylových pravidlách, čo umožnilo, aby cudzinci, ktorí prichádzajú z Ukrajiny do Maďarska a nachádzali sa na Ukrajine legálne, mohli prekročiť maďarskú hranicu (pred vojnovým konfliktom museli totiž utečenci požiadať o azyl, skôr ako prekročili hranicu s Maďarskom).

Maďarská vláda tento týždeň prijala nariadenie o dočasnej ochrane utečencov z Ukrajiny. Dočasný štatút odídenca by mal v Maďarsku platiť do 1. júna. Kým utečenci získajú dočasnú ochranu, môžu byť ubytovaní v utečeneckom tábore, kde im poskytne štát stravu a zdravotnú starostlivosť a príspevok na nevyhnutné výdavky. Deti majú právo na vzdelávanie.

Ak požiadajú na pracoviskách cudzineckej polície o dočasné útočisko, môžu pracovať v Maďarsku bez povolenia, avšak len vo vybraných povolaniach. Druhým nariadením vláda zmenila pravidlá o pobytovej dani v zákone o miestnych daniach. Tí, ktorí ubytujú utečencov, nemusia platiť daň z ubytovania.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =