Aktuality

Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku

NR SR prijala 16. marca 2022 novú právnu úpravu riešenia hroziaceho úpadku podnikateľov s účinnosťou od 17. júla 2022, t. j. zákon o riešení hroziaceho úpadku. Cieľom zákona je rýchla reštrukturalizácia v počiatočnom štádiu...

Zamestnávanie a podnikanie cudzincov na Slovensku – infomateriály

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine sme pre Vás pripravili informačné materiály venujúce sa problematike zamestnávania a podnikania cudzincov na Slovensku. Nájdete v nich základné informácie o schválených právnych predpisoch v súvislosti s dianím na Ukrajine (t. j. získanie štatútu...

Krajiny V4 a ich pomoc utečencom z Ukrajiny

Poľsko: Tisíce poľských rodín už poskytlo prístrešie utečencom z Ukrajiny, vďaka čomu nemuseli doposiaľ vytvárať veľké utečenecké tábory. Poľsko už prijalo viac ako milión ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Ukrajinským utečencom bude umožnené legálne žiť a pracovať...

Ako pomáha Slovensko utečencom z Ukrajiny?

Legislatívny rámec pomoci: Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. februára 2022 v skrátenom legislatívnom konaní zákon č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26. februára 2022. Predmetným zákonom...

Februárové legislačíno

„Legislačíno“ je pravidelná mesačná rubrika z dielne CLR, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente.  V jednoduchšej forme sa tak môžete oboznámiť s novou legislatívou. Vychutnajte si tentoraz februárové legislačíno, napríklad...

Nová úprava Autorského zákona

Bola prijatá nová úprava Autorského zákona na základe novely schválenou Národnou radou SR dňa 16. februára 2022. Dochádza ňou k nasledovným zmenám: Novela Autorského zákona preberá dve európske smernice, pričom zavádza novú výnimku na použitie...

Upravujú sa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti

Na základe prijatej novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 dochádza k zmierneniu podmienok pre uplatnenie daňového bonusu zamestnancom na vyživované deti v...

Skrátila sa lehota na udelenie súhlasu s výpoveďou zamestnanca so zdravotným postihnutím

NR SR prijala 10. februára 2022 novelu Zákonníka práce, ktorou sa skrátila 30- dňová lehota na rozhodovanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o udelení alebo neudelení súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru...

Výpomoc manžela, či súrodenca v  s.r.o. už nebude nelegálnou prácou

NR SR posunula dňa 1.2.2022 do druhého čítania aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý má za cieľ rozšíriť výnimku z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej...

Bude možné predávať potraviny aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

1. februára 2022 NR SR posunula do druhého čítania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách, na základe ktorej bude možný predaj potravín aj po uplynutí ich dátumu minimálnej trvanlivosti. Potraviny...