Zavádza sa elektronické potvrdzovanie dočasnej PN

Prijatou novelou zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1. júna 2023 dochádza k zavedeniu elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti – tzv. e-PN, ktoré významne zníži administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne.

Zavedením e-PN sa odstraňuje potreba fyzického doručovania tlačiva zamestnávateľovi a súčasne aj pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti doručovať príslušnú časť tlačiva do Sociálnej poisťovne. Celý proces od potvrdzovania dočasnej PN až po ukončenie dočasnej PN bude v čo najväčšej možnej miere realizovaný elektronickým spôsobom a nahradí momentálne používané tlačivo, zamestnávateľ tak údaje o PN svojho zamestnanca dostane automaticky zo Sociálnej poisťovne.

Záznam e-PN budú vypisovať, resp. posudzovať a rozhodovať o dočasnej PN aj všetci lekári poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť, čím sa odbremení všeobecný lekár od administratívneho úkonu vypisovania záznamu e-PN.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 1 =