Tlačové správy

Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2021

Z 56 nominovaných absurdít v roku 2021 získalo prvé miesto nahlasovanie firemných bankových účtov platiteľov DPH finančnej správe, hoci to robia aj banky. Ide o obdobného finalistu ankety už z roku 2018. Aj keď...

Lex korona – opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia (zoznam opatrení)

Národná rada Slovenskej republiky 9. júla 2020 schválila historicky najväčší balík legislatívnych zmien pre podnikateľské prostredie, na ktorého tvorbe sa aktívne podieľalo aj Centrum lepšej regulácie. Viac ako 100 opatrení odbremení mikro, malých a...

Kompromis k sociálnemu balíčku – oslobodenie príplatkov od daní a odvodov

Centrum lepšej regulácie, napriek skutočnosti, že návrh tzv. sociálneho balíčka neprešiel prípravnou fázou legislatívneho procesu, čo by malo byť pri regulácii takýchto významných vplyvov na podnikateľské prostredie samozrejmosťou, vykonalo v rámci dostupných dát Test...

Úspory v dôsledku novely pracovnej zdravotnej služby budú nižšie ako predpokladal pôvodný návrh

Centrum lepšej regulácie realizovalo ešte v štádiu predbežného pripomienkového konania (PPK) Test MSP, podľa ktorého výpočtov by úspora slovenských podnikateľov bola až 18 768 462 €, ak by sa zmeny v pracovnej zdravotnej službe...

Objektívna zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie dodávateľa sa zúži

Centrum lepšej regulácie ešte minulý rok upozornilo vo svojej analýze nákladov a prínosov na významne negatívne dôsledky zavedenia tzv. objektívnej zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie zamestnancov svojho dodávateľa na malé a stredné podniky. Táto regulácia...

Test MSP – novela pracovnej zdravotnej služby ušetrí malým a stredným podnikom až 16,3...

Zákon upravujúci pracovnú zdravotnú službu (PZS) už roky čelí kritike zamestnávateľov. Aj preto MZ SR v týchto dňoch predkladá do MPK novelu tohto zákona. Centrum lepšej regulácie sa zúčastnilo niekoľkokolových konzultácií so zástupcami podnikateľského...

Absurdita v nelegálnom zamestnávaní sa stala Byrokratickým nezmyslom roka 2016

Byrokratickým nezmyslom roka 2016 sa stala základe on-line hlasovania povinnosť podnikateľov overovať si, či zamestnanci ich dodávateľov nepracujú načierno. Táto povinnosť platí od 18. júna 2016. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je...

SBA sa podarilo vyrokovať kompromis pri regulácii jaslí a opatrovateliek detí

Vláda včera schválila novelu zákona o sociálnych službách, ktorá prichádza s výraznou reguláciou detských jaslí ako aj výkonu práce opatrovateľa detí do troch rokov. Centrum lepšej regulácie (CLR) sa zapojilo do pripomienkovania tohto materiálu...

CLR ponúklo MF SR konkrétne opatrenia na zlepšenie daňových zákonov pre podnikateľov

Ministerstvo financií SR predložilo začiatkom júla do medzirezortného pripomienkového konania balík daňových zákonov, ktoré významne ovplyvnia podnikanie na Slovensku. Dobrá správa je, že daň z príjmu právnických osôb klesne zo súčasných 22 % na...

99 % nákladov nových povinností pre podnikateľov je dôsledkom gold-platingu

Od soboty, 18. júna, pribudli slovenským podnikateľom nové druhy povinností na úseku vysielania zamestnancov, prijímania prác a služieb od dodávateľov ako i voči hosťujúcim zamestnancom. Tieto sú obsahom nového zákona o cezhraničnej spolupráci pri...