Lex korona – opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia (zoznam opatrení)

Národná rada Slovenskej republiky 9. júla 2020 schválila historicky najväčší balík legislatívnych zmien pre podnikateľské prostredie, na ktorého tvorbe sa aktívne podieľalo aj Centrum lepšej regulácie. Viac ako 100 opatrení odbremení mikro, malých a stredných podnikateľov (ďalej len „MSP") najmä od zbytočných administratívnych povinností, čím MSP ušetria už v roku 2020 približne 9,3 mil. eur. Zvyšných, takmer 16 mil. eur tvorí úspora priamych finančných nákladov. Úspora na celé podnikateľské prostredie pritom predstavuje viac ako 175 mil. eur.

Väčšina opatrení vstúpi do účinnosti už v júli, niektoré v septembri či januári budúceho roka. Tieto zmeny vnímame ako veľký posun k tomu, aby sa na Slovensku podnikalo jednoduchšie a s čo najmenšou mierou byrokracie.

Rýchlo, jednoducho a bez vplyvu na štátny rozpočet - takto znelo zadanie, ktoré nezostalo len pri slovách, ale podarilo sa ho pretaviť do:

 • konkrétnych riešení zhmotnených do § podoby,
 • ich odôvodnení a kvantifikácie,
 • úloh pre jednotlivé rezorty, ktorých väčšinu splnia do konca roka.

Viaceré zo schválených opatrení boli niekoľko rokov obsahom ankety Byrokratický nezmysel, ktorej sme odborným konzultantom, a ktoré tento rok budeme môcť vyhodnotiť ako vyriešené:

 • zrušenie duplicitných povinností voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni
 • koniec predkladania ďalších zbytočných potvrdení úradom
 • od s.r.o. sa nebude vyžadovať pri zvyšovaní základného imania audit, ak túto povinnosť inak nemá
 • zdobrovoľnenie povinnosti zamestnávateľov oznamovať voľné pracovné miesta
 • menej byrokracie pri pracovnej zdravotnej službe v prípade kategórie rizika 2
 • znížené povinnosti vydavateľov voči štátnym knižniciam
 • suroviny od drobných pestovateľov (farmárov) bude možné použiť na podnikanie
 • zvieratá budú môcť vstupovať do prevádzok verejného stravovania, ak to povolí prevádzkovateľ.

Prehľad schválených opatrení rozdelených podľa zodpovedného subjektu nájdete TU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =