Kompromis k sociálnemu balíčku – oslobodenie príplatkov od daní a odvodov

Centrum lepšej regulácie, napriek skutočnosti, že návrh tzv. sociálneho balíčka neprešiel prípravnou fázou legislatívneho procesu, čo by malo byť pri regulácii takýchto významných vplyvov na podnikateľské prostredie samozrejmosťou, vykonalo v rámci dostupných dát Test vplyvov na mikro, malé a stredné podniky (MSP) a zároveň sa pokúsilo o predloženie alternatívnych riešení.

Keďže návrh nebol predložený ministerstvom podľa postupu, ktorý ustanovuje Jednotná metodika, ale poslancami NR SR podľa pravidiel zákona o rokovacom poriadku, absentovalo v procese jeho prípravy:

  • uverejnenie predbežnej informácie na portáli Slov-Lex,
  • vykonanie konzultácií s podnikateľským prostredím,
  • predbežné pripomienkové konanie,
  • vykonanie testu MSP,
  • medzirezortné pripomienkové konanie,
  • záverečné posúdenie vplyvov,

a v rámci jeho obsahových náležitostí absentovali:

  • doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov na podnikateľské prostredie, ako aj
  • správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.

Novela priniesla od 1. mája 2018 vyšší príplatok za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % sumy minimálnej mzdy u rizikových zamestnancov na 35 % sumy minimálnej mzdy a u tzv. všeobecných zamestnancov na 30 % sumy minimálnej mzdy, tiež vyšší príplatok za prácu vo sviatok zo súčasnej sadzby 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 % priemerného zárobku zamestnanca, ako aj zaviedla nové osobitné mzdové zvýhodnenie za prácu cez víkend a to najmenej vo výške 25 % sumy minimálnej mzdy v sobotu a 50 % sumy minimálnej mzdy v nedeľu. Od 1. mája 2019 budú tieto sumy ešte vyššie.

Centrum lepšej regulácie navrhlo ako jednu z alternatív, ktorú možno uplatniť k úprave, účinnej od 1. mája budúceho roka – ak už má dôjsť k zvýšeniu či ustanoveniu zákonného zvýhodnenia za prácu v noci, cez sviatok, v sobotu a v nedeľu – kompromis, v dôsledku ktorého by sa nielen zamestnancom zvýšili mzdy, ale zároveň by pre mnohé MSP zvýšenia či ustanovenia zákonného zvýhodnenia za dané práce neboli likvidačné. Tým kompromisom je oslobodenie mzdového zvýhodnenia od povinných platieb štátu. Takéto zmiernenie existuje v Nemecku ako aj Rakúsku. Zároveň pri porovnaní s vybranými členskými štátmi EÚ je nová slovenská právna úprava neprimerane prísna.

Centru lepšej regulácie sa podarilo získať komplexné dáta od troch organizácií –ubytovacieho zariadenia, pekárne a neziskovej organizácie zaoberajúcej sa reintegráciou závislých osôb. V absolútnom vyjadrení budú príplatky za rok 2018 pre ubytovacie zariadenie na strednom Slovensku vyššie o viac než 22 400 €, čo predstavuje nárast o takmer 350 %,  pre konkrétnu pekáreň stúpnu náklady o 8 030 €, čo predstavuje nárast v príplatkoch o 76 % a v neziskovej organizácii takmer o 4385 €, čo je zvýšenie o 142 %. V roku 2019, ak zákonodarcovia neprehodnotia obsah regulácie, budú tieto náklady ešte vyššie a pre mnohé MSP priam likvidačné. Podrobnejšie informácie o zvýšených nákladoch jednotlivých organizácií nájdete v našom Teste MSP.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × two =