Stanovuje sa výška príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny pre súkromné osoby

Nariadením vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca bola určená výška finančného príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny na základe zákona o azyle. Cieľom nariadenia je najmä určiť podrobnosti o poskytovaní príspevku osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť určenú na bývanie a ubytuje v nej odídenca (tzv. oprávnená osoba).

Príspevok za ubytovanie odídenca je možné uplatniť si do 30. júna 2022 a bude poskytovaný na účet oprávnenej osoby vedený v banke, resp. v hotovosti.

Tento príspevok sa poskytuje vo výške:
– 7 eur/noc v prípade osoby, ktorá dovŕšila 15 rokov,
– 3,50 eur/noc v prípade osoby, ktorá nedovŕšila 15 rokov.

Príspevok bude poskytovaný na základe zmluvy. Zmluva o poskytnutí ubytovania musí obsahovať napríklad identifikačné údaje osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť a odídenca, počet obytných miestností nehnuteľnosti, dohodnutú dobu ubytovania, číslo účtu, na ktorý sa príspevok poskytne, prípadne vyhlásenie oprávnenej osoby o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania.

Prílohou zmluvy musí byť okrem iného aj kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením “odídenec” alebo “dočasné útočisko”. Vzor takejto zmluvy bude zverejnený na webe Ministerstva vnútra SR.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 15 =