Aktuality

Test MSP – vplyv zavedenia finančného príspevku na stravovanie

Medzi jednu zo sociálnych politík zamestnávateľa patrí povinné zabezpečenie stravovania zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, ktoré je stanovené v § 152 Zákonníka práce. S účinnosťou od 1. marca...

Lex korona – opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia (zoznam opatrení)

Národná rada Slovenskej republiky 9. júla 2020 schválila historicky najväčší balík legislatívnych zmien pre podnikateľské prostredie, na ktorého tvorbe sa aktívne podieľalo aj Centrum lepšej regulácie. Viac ako 100 opatrení odbremení mikro, malých a...

Ako pomôže štát podnikateľom pri platení nájomného?

9. júna 2020 schválil parlament návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorého hlavným poslaním je poskytnutie pomoci zo strany štátu pri platení nájomného tým podnikateľom, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na...

Prieskum podnikateľského prostredia ohľadom dopadov korona krízy

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu spojeného s vypuknutím epidémie COVID-19 uskutočnilo Centrum lepšej regulácie za účelom zisťovania vplyvov reštriktívnych opatrení prijatých vládou SR prieskum podnikateľského prostredia na vzorke 53 podnikateľov v období 31.3 – 13.4.2020. Dotazník...

Test MSP – vplyvy korona krízy a prijatých vládnych opatrení na mikro, malé a...

Kríza spojená so šírením koronavírusu má zásadný vplyv nielen na fungovanie a udržanie zdravotného systému, náš každodenný život, ale nepochybne aj na ekonomiku celej krajiny. Mnoho podnikateľov v súčasnej dobe stráca svoje príjmy, čím...

Pomôcka pre podnikateľov – novinka, ktorá vám pomôže zistiť, na čo máte nárok

Uplynulé týždne sme v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR usilovne pracovali na tom, aby sme podnikateľom priniesli novú webovú stránku, na ktorej nájdu sumár všetkých ekonomických opatrení, ktoré pre nich pripravila vláda SR s cieľom zmierniť...

Opatrenia pre cestovné kancelárie v čase korona krízy

V dnešnom článku nájdete zhrnuté opatrenia určené pre podnikateľov pôsobiacich v oblasti organizovania zájazdov (cestovné kancelárie), ktorí v dôsledku krízovej situácie prišli o veľkú časť svojich príjmov, a na druhej strane opatrenia pre ich...

Podnikatelia, čo vám chýba vo vládnych opatreniach? Zapojte sa do prieskumu

Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency v spolupráci s Wilio.sk a Podnikajte.sk realizujú prieskum, ktorého cieľom je zistiť názory a skúsenosti živnostníkov a malých a stredných podnikateľov s využívaním podporných opatrení na...

Podpora podnikateľov v umeleckej oblasti v čase korona krízy

V dnešnom článku nájdete zhrnuté jednotlivé opatrenia určené pre podnikateľov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle (usporiadatelia verejných kultúrnych podujatí a ich účastníci, umelci, vysielatelia rozhlasových programových služieb, tvorcovia filmov a pod.), ktorí v dôsledku...

Opatrenia pre MSP na zmiernenie korona krízy – 2. aktuálna verzia

V spolupráci s Odborom výskumu podnikateľského prostredia sme pre vás pripravili aktualizovaný informačný materiál, v ktorom nájdete kompletné informácie o prijatých opatreniach určených pre podnikateľov, ktorí sa v čase krízovej situácie vyvolanej COVID-19 potýkajú...