Aktuality

Začatie podnikania v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Ak ste sa rozhodli začať podnikať v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, vedzte, že vaše podnikanie bude podliehať prísnym štandardom, nakoľko je jeho predmetom poskytovanie služby v oblasti verejného záujmu – zdravia obyvateľstva. Ani úspešné...

Prevádzka ubytovacieho zariadenia

Po tom, ako ste si dali do finálnej podoby svoju predstavu, resp. podnikateľský plán, našli ste si miesto, kde budete podnikať a rozhodli sa pre názov svojho podnikania, je potrebné sa zoznámiť s príslušnou legislatívou a povinnosťami,...

Podnikanie športových odborníkov

Radi by ste sa živili ako osobný tréner, či inštruktor skupinových cvičení? Za posledné dva roky nastali v zákone o športe viaceré významné zmeny. Ako ovplyvnili a do budúcna ovplyvnia podnikanie trénerov a inštruktorov skupinových cvičení – po...

Založenie e-shopu – obchodné, reklamačné podmienky a ochrana súkromia

Ak ste sa rozhodli začať podnikať v on-line svete a umožniť tak vašim zákazníkom nakúpiť vaše produkty/služby cez internet, v spolupráci s národným projektom Monitoring podnikateľského prostredia sme si pre vás pripravili prehľadnú príručku s...
Zdroj: Pixabay

Rekreačné poukazy už od jedného zamestnanca

Začiatkom roka sme na našej webovej stránke informovali o najdôležitejších legislatívnych zmenách s vplyvom na podnikateľov, pričom povinný príspevok na rekreáciu zamestnancov sa zaradil medzi tie menej potešujúce zmeny z pohľadu podnikateľov-zamestnávateľov. Jednu z najzásadnejších legislatívnych...
Zdroj: Pixabay

10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2019 prinesú podnikateľom úsporu

Na základe denného monitorovania legislatívy vybralo Centrum lepšej regulácie 10 najdôležitejších zmien, ktoré majú v roku 2019 potenciál priniesť podnikateľom úsporu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ktoré legislatívne zmeny zlepšia podnikateľské prostredie a...

10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2019 zvýšia podnikateľom náklady

Na základe denného monitorovania legislatívy vybralo Centrum lepšej regulácie 10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2019 zvýšia podnikateľom náklady (či už priame alebo nepriame finančné resp. administratívne). V tomto roku sa stávajú účinnými mnohé...

20 TOP zmien, ktoré čakajú podnikateľov od roku 2019

S príchodom každého nového roka sa stávajú účinnými mnohé legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú život podnikateľov. Ani rok 2019 nie je výnimkou. Centrum lepšej regulácie na základe denného monitorovania legislatívy spomedzi týchto zmien vybralo 20...

Navrhnite lepšie riešenie, ako zapájať podnikateľov do tvorby zákonov

Už 29. novembra 2018 sa v priestoroch Národného podnikateľského centra v Bratislave (Twin City, Karadžičova 2) uskutoční jedinečné podujatie - Policy Hackathon. Podujatie organizuje spoločnosť Neulogy, jeden zo stredourópskych lídrov v oblasti poskytovania komplexných...

Ako ovplyvní nová výška minimálnej mzdy mikro, malé a stredné podniky?

Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje nielen zvýšenie čistého príjmu zamestnanca, ale aj zvýšenie odvodov a ceny práce. S cieľom poukázať na to, v akej miere sa odrazí nová výška minimálnej mzdy na nákladoch zamestnávateľov z...