Aktuality

Európska cena za podporu podnikania EEPA

Inšpirácií pre potenciálnych podnikateľov nie je nikdy dosť. Preto by sme vám dnes chceli predstaviť súťaž zameranú na vyhľadávanie a oceňovanie úspešných iniciatív, ktoré podporujú podniky a samotné podnikanie v Európe. Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania...

Minimálna mzda od 1.1.2019

Už tento mesiac sa stretnú zástupcovia Ministerstva práce SR, odborárov aj zamestnávateľov, aby sa dohodli na výške minimálnej mzdy, ktorá bude platiť od 1.1.2019. Ministerstvo práce pritom navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy o 40 eur,...

Kompromis k sociálnemu balíčku – oslobodenie príplatkov od daní a odvodov

Centrum lepšej regulácie, napriek skutočnosti, že návrh tzv. sociálneho balíčka neprešiel prípravnou fázou legislatívneho procesu, čo by malo byť pri regulácii takýchto významných vplyvov na podnikateľské prostredie samozrejmosťou, vykonalo v rámci dostupných dát Test...

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Na čo slúži Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov? Jednotná metodika je legislatívny materiál, ktorý reguluje proces posudzovania vplyvov novo prijímaných regulácií. Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj...

Identifikácia gold-platingu v slovenskom právnom poriadku

Čo je to gold-plating? Pojem gold-plating predstavuje podľa interpretácie Európskej Komisie rozširovanie požiadaviek kladených európskou legislatívou, najmä smerníc, v procese transpozície do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov EÚ. V praxi sa s ním stretávame najmä v prípadoch, kedy transponovanou...

Úspory v dôsledku novely pracovnej zdravotnej služby budú nižšie ako predpokladal pôvodný návrh

Centrum lepšej regulácie realizovalo ešte v štádiu predbežného pripomienkového konania (PPK) Test MSP, podľa ktorého výpočtov by úspora slovenských podnikateľov bola až 18 768 462 €, ak by sa zmeny v pracovnej zdravotnej službe...

Objektívna zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie dodávateľa sa zúži

Centrum lepšej regulácie ešte minulý rok upozornilo vo svojej analýze nákladov a prínosov na významne negatívne dôsledky zavedenia tzv. objektívnej zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie zamestnancov svojho dodávateľa na malé a stredné podniky. Táto regulácia...

Test MSP – novela pracovnej zdravotnej služby ušetrí malým a stredným podnikom až 16,3...

Zákon upravujúci pracovnú zdravotnú službu (PZS) už roky čelí kritike zamestnávateľov. Aj preto MZ SR v týchto dňoch predkladá do MPK novelu tohto zákona. Centrum lepšej regulácie sa zúčastnilo niekoľkokolových konzultácií so zástupcami podnikateľského...

Absurdita v nelegálnom zamestnávaní sa stala Byrokratickým nezmyslom roka 2016

Byrokratickým nezmyslom roka 2016 sa stala základe on-line hlasovania povinnosť podnikateľov overovať si, či zamestnanci ich dodávateľov nepracujú načierno. Táto povinnosť platí od 18. júna 2016. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je...

CLR posúdilo desiatky podnetov – hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2016

Aj vy sa občas pozastavujete nad tým, aké nezmysly striehnu na podnikateľov v slovenských zákonoch? Aj tento rok, už 5. krát, máte možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka. Už je známych 10 horúcich kandidátov,...