Opatrenia pre MSP na zmiernenie korona krízy – 1. verzia

V spolupráci s odborom Monitoring podnikateľského prostredia sme pre vás pripravili informačný materiál, v ktorom nájdete kompletné informácie o prijatých opatreniach určených pre podnikateľov, ktoré sa v čase krízovej situácie vyvolanej COVID-19 potýkajú s nemalými finančnými i prevádzkovými ťažkosťami. Prijaté opatrenia, ktoré nájdete v informačnom materiáli, majú za cieľ podporiť podnikateľov a zmierniť vyvolané negatívne dopady na podnikateľské prostredie.

Opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie koronakrízy

Opatrenia sú rozdelené do nasledujúcich oblastí:

  • opatrenia v oblasti daní
  • opatrenia v oblasti podpory zamestnanosti
  • opatrenia v oblasti BOZP
  • mimoriadne opatrenia v súdnych konaniach
  • opatrenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
  • opatrenia nepriamej finančnej pomoci
  • pripravované opatrenia

Jednotlivé opatrenia spoločne s bližším vysvetlením nájdete v priloženom informačnom materiáli.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 9 =