Opatrenia pre MSP na zmiernenie korona krízy – 2. aktuálna verzia

V spolupráci s Odborom výskumu podnikateľského prostredia sme pre vás pripravili aktualizovaný informačný materiál, v ktorom nájdete kompletné informácie o prijatých opatreniach určených pre podnikateľov, ktorí sa v čase krízovej situácie vyvolanej COVID-19 potýkajú s nemalými finančnými i prevádzkovými ťažkosťami. Prijaté opatrenia, ktoré nájdete v informačnom materiáli, majú za cieľ podporiť podnikateľov a zmierniť vyvolané negatívne dopady na podnikateľské prostredie.

Opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie koronakrízy

Opatrenia sú rozdelené do nasledujúcich oblastí:

  • opatrenia v oblasti podpory zamestnanosti
  • opatrenia v oblasti daní, cla a účtovníctva
  • opatrenia nepriamej finančnej pomoci
  • opatrenia v úradných a súdnych konaniach
  • opatrenia v oblasti BOZP a PZS
  • opatrenia pomoci prijaté EÚ.

Jednotlivé opatrenia spoločne s bližším vysvetlením nájdete v priloženom informačnom materiáli.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + 1 =