Vymazané firmy dostanú opäť šancu

Obchodné spoločnosti, ktoré si nezmenili menovitú hodnotu vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na euro, čo viedlo k ich výmazu z obchodného registra, budú môcť aj napriek tomu pokračovať vo svojej činnosti. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR, pričom parlament o návrhu hlasoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Proces tzv. čistenia obchodného registra sa začal v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2020. Vymazané mali byť neaktívne subjekty vrátane tých, ktoré si dlhodobo neplnia svoje povinnosti. Avšak Slovenská lekárska komora upozornila, že v dôsledku vymazania z obchodného registra nemôžu dotknuté ambulancie poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom.

Predmetom novely Obchodného zákonníka je úprava, ktorá umožnila, aby ak bola obchodná spoločnosť vymazaná z obchodného registra podľa § 768s ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, a ak sa dodatočne zistí majetok spoločnosti, registrový súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na obnovení jej zápisu, podaný najneskôr do 31. januára 2022, rozhodol bezodkladne o obnovení jej zápisu bez nariadenia dodatočnej likvidácie.

Podanie návrhu na začatie konania o obnovení zápisu do obchodného registra je teda časovo limitované, a to do konca januára 2022.

Počet subjektov, ktoré vykazovali základné imanie v slovenských korunách, nie je podľa ministerstva vysoký, a ide zrejme o približne jedno percento vymazaných subjektov.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − fourteen =