Aktuality

CLR víta podporu živnostníkov zo strany vlády, ponúka spoluprácu pre lepšiu reguláciu

CLR víta výsledok minulotýždňového rokovania vlády k novele zákona o dani z príjmov. Paušálne výdavky živnostníkov sa zvyšujú zo súčasných 40 % na 60 % a ich maximálny strop bude namiesto aktuálnych 5 040...

SBA sa podarilo vyrokovať kompromis pri regulácii jaslí a opatrovateliek detí

Vláda včera schválila novelu zákona o sociálnych službách, ktorá prichádza s výraznou reguláciou detských jaslí ako aj výkonu práce opatrovateľa detí do troch rokov. Centrum lepšej regulácie (CLR) sa zapojilo do pripomienkovania tohto materiálu...

CLR ponúklo MF SR konkrétne opatrenia na zlepšenie daňových zákonov pre podnikateľov

Ministerstvo financií SR predložilo začiatkom júla do medzirezortného pripomienkového konania balík daňových zákonov, ktoré významne ovplyvnia podnikanie na Slovensku. Dobrá správa je, že daň z príjmu právnických osôb klesne zo súčasných 22 % na...

99 % nákladov nových povinností pre podnikateľov je dôsledkom gold-platingu

Od soboty, 18. júna, pribudli slovenským podnikateľom nové druhy povinností na úseku vysielania zamestnancov, prijímania prác a služieb od dodávateľov ako i voči hosťujúcim zamestnancom. Tieto sú obsahom nového zákona o cezhraničnej spolupráci pri...

Vyššie úhrady RTVS budú stáť malých a stredných podnikateľov 3,5 milióna eur ročne

Centrum lepšej regulácie ako reprezentant Slovak Business Agency v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov v reakcii na pripravovaný návrh z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorým sa mení a...