Parlament schválil novelu umožňujúcu dotovať vysoké ceny energií podnikov

Podnikateľský sektor už niekoľko mesiacov volal po vytvorení kompenzačnej schémy kvôli prudkému  nárastu cien elektriny a plynu, ktorý mnohých podnikateľov dostal do existenčných problémov.

V súvislosti s uvedeným bola v skrátenom legislatívnom konaní prijatá novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorá rozširuje možnosti štátnej podpory o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu.

Ako bude vyzerať kompenzačný mechanizmus?

  • Podnikatelia budú musieť o dotáciu požiadať. Maximálnu výšku dotácie, oprávnené obdobie na dotáciu a oprávnený náklad na určenie výšky dotácie určí Ministerstvo hospodárstva SR vo výzve na predkladanie žiadostí.
  • Sumu za megawatthodinu (MWh) plynu a elektriny na určenie výšky dotácie stanoví nariadením vláda.
  • Pomoc by mali dostať všetky podniky, ktoré splnia podmienky, ešte v tomto roku. Kompenzovať sa budú spätne účty za september a október, keď boli ceny energií najvyššie.
  • Poskytovateľom a vykonávateľom kompenzačného mechanizmus bude Ministerstvo hospodárstva SR.
  • Novela zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.

Prvá zverejnená výzva na poskytnutie kompenzácie podnikateľom

  • Ministerstvo hospodárstva SR už zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom.
  • Celkový objem finančných prostriedkov na realizáciu podpory je 40 mil. eur. Táto suma bude rozdelená na celkový objem podporenej elektriny zistenej po sumarizácii všetkých žiadosti od žiadateľov, ktorí splnili stanovené kritériá bližšie popísané v samotnej výzve.
  • Žiadateľ o dotáciu má možnosť podať žiadosť v listinnej alebo elektronickej forme.
  • Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh je potrebné podať do 25. novembra 2022.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + fifteen =