Príplatky za prácu sa od júna 2023 opäť naviažu na minimálnu mzdu

Decreasing stacks of euro coins on euro banknotes

NR SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá opätovne naviaže príplatky za prácu na minimálnu mzdu. Výška príplatkov za prácu sa upravuje nasledovne:

  • výška mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, sa umožňuje dohodnúť nižšiu sumu, najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu,
  • výška mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu, najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, najmenej 90 % minimálnej mzdy za hodinu,
  • výška mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, najmenej v sume najmenej 40 % minimálnej mzdy za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, sa umožňuje dohodnúť nižšiu sumu, najmenej však 35 % minimálnej mzdy za hodinu,
  • za sťažený výkon práce bude mzdová kompenzácia najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska sa stanovuje mzdová kompenzácia vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu,
  • zvýšenie hodinovej odmeny za prácu vo sviatok zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + six =