99 % nákladov nových povinností pre podnikateľov je dôsledkom gold-platingu

Od soboty, 18. júna, pribudli slovenským podnikateľom nové druhy povinností na úseku vysielania zamestnancov, prijímania prác a služieb od dodávateľov ako i voči hosťujúcim zamestnancom. Tieto sú obsahom nového zákona o cezhraničnej spolupráci pri...

Vyššie úhrady RTVS budú stáť malých a stredných podnikateľov 3,5 milióna eur ročne

Centrum lepšej regulácie ako reprezentant Slovak Business Agency v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov v reakcii na pripravovaný návrh z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorým sa mení a...