Dotácie na energie aj pre MSP

POMOC S ENERGIAMI AJ PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY NA PRVÉ TRI MESIACE ROKA 2023 💶 ❗❗ ✅

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

➡ Oprávneným žiadateľom o dotáciu je podnik, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť. To znamená, že o dotácie môžu požiadať mikro, malé, stredné, ale aj veľké podniky.
➡ Kompenzovaných bude 80 % oprávnených nákladov, ktoré sa vypočítajú ako rozdiel nákupnej ceny komodity a cenového stropu pre komoditu, ktorý je v prípade elektrickej energie stanovený vo výške 199 eur za megawatthodinu a v prípade plynu vo výške 99 eur za megawatthodinu.
➡ Maximálna suma dotácie na jeden subjekt môže byť vo výške najviac 200 tisíc eur mesačne.
➡ Dotáciu môžu žiadatelia požadovať za január, február a marec.
➡ Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá za každú prevádzku samostatne, a to prostredníctvom elektronického formulára.
➡ Žiadateľ si už nemusí sám vyplňovať údaje o množstve spotrebovanej energie a cene, pretože tieto údaje si systém stiahne už automaticky.
➡ Na realizáciu výzvy je určených takmer 280 miliónov eur.
➡ Lehota na predkladanie žiadostí je do 30. júna 2023.

Viac informácií nájdete na: https://energodotacie.mhsr.sk/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 4 =