Zákony s vplyvom na podnikateľov budú nadobúdať účinnosť 1. januára alebo 1. júla

Na základe prijatej novely zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov s účinnosťou od 1. mája 2023 sa skvalitnitňuje tvorba práva a zapracováva sa požiadavka vyplývajúca z Programového vyhlásenia vlády.

Presadzuje sa totiž zásada, aby návrhy zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie nadobúdali účinnosť k 1. januáru alebo k 1. júlu príslušného kalendárneho roka, s ohľadom na dodržanie dostatočnej legisvakančnej doby.

Toto ustanovenie o dni nadobudnutia účinnosti právneho predpisu sa nemusí uplatniť, ak sa jedná napríklad o návrh zákona, o ktorom NR SR rozhodla, že ho prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní alebo právne záväzný akt Európskej únie, ktorý si vyžaduje implementáciu, či návrh zákona o štátnom rozpočte alebo ide o zákon vrátený prezidentom, ktorý bol prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní atď.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + eleven =