Založenie e-shopu – obchodné, reklamačné podmienky a ochrana súkromia

Ak ste sa rozhodli začať podnikať v on-line svete a umožniť tak vašim zákazníkom nakúpiť vaše produkty/služby cez internet, v spolupráci s národným projektom Monitoring podnikateľského prostredia sme si pre vás pripravili prehľadnú príručku s 3 základnými právnymi náležitosťami, ktoré musíte spĺňať vo vzťahu k vášmu zákazníkovi.

1. Obchodné podmienky

Obchodné podmienky musíte mať zverejnené na vašom webovom sídle a musia byť vypracované správne a v súlade s platnými zákonmi. Prostredníctvom obchodných podmienok si splníte niekoľko informačných povinností voči spotrebiteľom, ktoré vám z pozície prevádzkovateľa e-shopu ukladá zákon. V prípade, že si tieto informačné povinnosti nesplníte alebo máte v obchodných podmienkach uvedené nepresné či neprimerané ustanovenia, vystavujete sa riziku udelenia sankcie zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Čoho by ste sa v obchodných podmienkach mali vyvarovať? 

2. Reklamačné podmienky

Ďalšia z povinných náležitostí, ktoré musíte pri prevádzkovaní e-shopu splniť, sú reklamačné podmienky. Podmienky v nich uvedené nesmú byť nad rámec zákona a obmedzovať kupujúceho v jeho právach. Pravidlá týkajúce sa reklamácie môžete bližšie upraviť v samostatných reklamačných podmienkach, alebo môžu byť súčasťou vašich obchodných podmienok.

O čom musíte informovať spotrebiteľa v reklamačných podmienkach?

3. Ochrana súkromia

Poslednou podmienkou, na ktorú by ste nemali zabudnúť pri spustení prevádzky vášho e-shopu, je ochrana súkromia. Na vaše webové sídlo by ste mali umiestniť prehlásenie o ochrane osobných údajov. Zákon nešpecifikuje doslovnú formuláciu prehlásenia, iba to, čo by malo obsahovať - ako nakladáte s osobnými údajmi zákazníka, akým ďalším stranám ich poskytujete (napr. prepravcovi za účelom prepravy tovaru k zákazníkovi) a ako s nimi naložíte pri ich likvidácii. Informácie musíte poskytnúť v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, pričom ich formulácia musí byť jasná a jednoduchá.

Zásady spracúvania osobných údajov

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 8 =