CLR víta podporu živnostníkov zo strany vlády, ponúka spoluprácu pre lepšiu reguláciu

CLR víta výsledok minulotýždňového rokovania vlády k novele zákona o dani z príjmov. Paušálne výdavky živnostníkov sa zvyšujú zo súčasných 40 % na 60 % a ich maximálny strop bude namiesto aktuálnych 5 040 Eur až 20-tisíc Eur. CLR napriek skutočnosti, že pôvodný návrh novely s touto zmenou nerátal, uplatnilo v tejto veci zásadnú pripomienku už v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK), ktorú zdôvodňovalo záväzkom voči živnostníkom daným Programovým vyhlásením vlády.

Okrem toho nastal zvrat aj vo výške sadzby dane z dividend, ktorá bude nakoniec 7 % namiesto navrhovaných 15 %, začne sa platiť od roku 2018 bez retroaktívnej (spätnej) účinnosti. CLR ešte v rámci MPK ako aj osobne na rozporovom konaní navrhovalo, aby sa nová koncepcia dane z dividend prehodnotila, či už z hľadiska horných a dolných stropov alebo samotného percenta, nakoľko pôvodný návrh zaslaný do predbežného pripomienkového konania (PPK) rátal s výškou 10 %. Finálnu sadzbu považuje za úspech všetkých pripomienkujúcich zástupcov podnikateľov.

CLR víta ochotu vlády prihliadať na pripomienky zo strany podnikateľov a je otvorené akejkoľvek spolupráci na úprave legislatívy, ktorej cieľom je zníženie regulačnej záťaže podnikateľov.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × two =