Zvyšujú sa poplatky za znečisťovanie ovzdušia pre významných znečisťovateľov

Big pollution in coal power station - Poland.

Na základe prijatého zákona významným znečisťovateľom ovzdušia stúpnu poplatky.

Parlament schválil viacnásobne odsúvanú novelu, pričom základný poplatok stúpne z 34 eur na 500 eur za rok.

  • Sadzby poplatkov sa majú postupne zvyšovať pomocou nábehového kompenzačného koeficientu. Upustiť sa má tiež od poplatku za oxid uhoľnatý (CO) pre zdroje znečisťovania ovzdušia zaradené do obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Za emisie CO z biomasy sa má naďalej platiť.
  • Poplatky za emisie budú príjmom Environmentálneho fondu. Výnos z pokút uložených okresným úradom má byť taktiež príjmom envirofondu.
  • Novou legislatívou sa má tiež zrušiť osobitná oznamovacia povinnosť (oznámenie údajov o emisiách má ísť priamo do Národného emisného informačného systému).
  • Zavedenie poplatkovej povinnosti pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia bude v kompetencii obce.
  • Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh súvisiaci s posunom účinnosti, ktorý tiež upravuje výšku kompenzačných koeficientov tak, aby príjem envirofondu neklesol pod súčasnú úroveň.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × five =