Zjednodušujú sa podmienky zamestnávania sezónnych zamestnancov

Včera bola v NR SR prijatá novela Zákonníka práce, ktorou sa zavádza nový poddruh dohody o pracovnej činnosti – tzv. dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Táto dohoda má mať maximálny rozsah 520 hodín v kalendárnom roku a priemerný týždenný pracovný čas za obdobie najviac štyroch mesiacov nesmie presiahnuť 40 hodín. Osoba, vykonávajúca sezónnu prácu na základe takejto dohody, bude zároveň zamestnancom na účely nemocenského a dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, bez ohľadu na to, či jej vznikne právo na pravidelný alebo nepravidelný mesačný príjem.

Stanovuje sa aj výnimka z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti formou novej odvodovej odpočítateľnej položky pri výkone sezónnej práce (v sume 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov).Pri vyššom príjme ako odvodová odpočítateľná položka zamestnanec spolu so svojím zamestnávateľom zaplatí poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti len zo sumy, ktorá prevyšuje odpočítateľnú položku.

Za obdobia, počas ktorých sa nebude platiť poistné, sezónnemu pracovníkovi nevznikne nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a súvisiace pozostalostné dôchodky ani na dávku v nezamestnanosti.

Účinnosť novely je od 1.1.2023.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 4 =