Zavádza sa povinnosť recyklácie stavebného odpadu od 30.6.2022

15. júna 2022 bola prijatá novela zákona o odpadoch, ktorá zavádza povinnú selektívnu demoláciu, vrátane systému kontroly pred a po demolácii stavieb.

➡ Vzniká povinnosť zriadenia miesta na triedenie odpadov pri stavbách a demoláciách, čím sa zvýši potreba skladovacích kapacít.
➡ Podnikateľom pribúda povinnosť zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác. Pôvodca odpadu je povinný tieto odpady materiálovo zhodnotiť a recyklát priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti.
➡ Pribúdajú aj administratívne povinnosti, spočívajúce v písomnom ohlásení najneskôr 3 dni vopred pred demoláciou a ďalšom písomnom ohlásení najneskôr do 30 dní po demolácii orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
➡ Hlavným cieľom tejto novely je zvýšenie miery recyklácie odpadu a predchádzanie vzniku stavebného odpadu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 4 =