Rozšírenie povinností pôvodcov stavebných odpadov

NR SR posunula do 2. čítania dňa 4.5.2022 novelu zákona o odpadoch, ktorá má za cieľ zvýšiť mieru recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu. Rozširuje sa rozsah povinností pre pôvodcu stavebných odpadov a odpadov z demolácií:
  • povinnosť preukázať ako bolo naložené s odpadmi pri kolaudácii stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy,
  • zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah s oprávnenou osobou, ktorá bude zabezpečovať fyzické nakladanie s odpadom,
  • ohlasovacia povinnosť pôvodcu odpadov z demolácie pred realizáciou demolačných prác o plánovanom spôsobe zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadov z demolácie.
Navrhovaná účinnosť zákona je od 30. júna 2022.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 8 =