Proces tvorby a schvaľovania európskej legislatívy

Legislatíva a regulácie Európskej Únie (EÚ) majú významný vplyv na malé a stredné podniky (MSP) v členských štátoch, Slovensko nevynímajúc. Na jednej strane uľahčujú prístup na jednotný trh s viac ako 450 miliónmi obyvateľov, zjednodušujú zahraničnú expanziu a dávajú firmám príležitosti na rast. Zároveň však zavádzajú štandardy, požiadavky či obmedzenia, ktoré môžu zvyšovať náklady a administratívnu záťaž.

Na širšie zapojenie malých a stredných podnikov do tvorby európskych regulácií je nevyhnutné poznať, ako funguje proces tvorby a schvaľovania právnych aktov na úrovni EÚ, ktorý má mnohé odlišnosti v porovnaní s procesom schvaľovania legislatívy na Slovensku. Zahŕňa viaceré inštitúcie EÚ vrátane Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ako aj podrobné konzultácie so zainteresovanými stranami.

Ak bude proces tvorby regulácií na úrovni EÚ pre firmy zrozumiteľný, môže im poskytnúť príležitosť predstaviť svoje názory týkajúce sa ich dopadov a zabezpečiť, aby bolo počuť ich hlas pri tvorbe politík, ktoré majú priamy vplyv na ich podnikanie. Pre lepšie pochopenie tohto procesu sme pre Vás v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska pripravili informačný materiál, ktorý si môžete prečítať TU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen + 5 =