Právo na platbu v hotovosti sa zakotví v Ústave SR

Bol prijatý ústavný zákon, ktorým sa zavádza právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti. Osobitný zákon následne stanoví podmienky a obmedzenia uvedeného práva.

  • Schválený bol aj pozmeňujúcim návrh, ktorým je možné prijatie platby v hotovosti odmietnuť z primeraných alebo všeobecne uplatňovaných dôvodov.
  • Pozmeňujúcim návrhom sa ďalej zavádza, že právo vykonať v banke alebo pobočke zahraničnej banky hotovostnú operáciu sa zaručuje, a to bez obmedzení, ktoré prichádzajú v úvahu u iných príjemcov platieb. Ak by totiž banky nevydávali hotovosť, napr. cez bankomaty, hotovosť by postupne mohla zaniknúť a došlo by k narušeniu ústavného práva na hotovosť.

Uvedeným zákonom sa zabezpečuje, že platba v hotovosti ostane aj v budúcnosti ako jedna z dostupných platobných možností.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 6 =