Navrhnite lepšie riešenie, ako zapájať podnikateľov do tvorby zákonov

29. novembra 2018 sa v priestoroch Národného podnikateľského centra v Bratislave (Twin City, Karadžičova 2) uskutoční jedinečné podujatie - Policy Hackathon. Podujatie organizuje spoločnosť Neulogy, jeden zo stredourópskych lídrov v oblasti poskytovania komplexných konzultačných poradenských služieb pre výskum, vývoj, transfer technológií a komercializáciu, v spolupráci so Slovak Business Agency a Centrom lepšej regulácie. Podujatie zároveň podporili Združenie podnikateľov Slovenska, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku a EIT Digital.

Prečo by ste sa mali zapojiť?

Cieľom našej práce je znižovať neprimeranú regulačnú záťaž podnikov a zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Tento cieľ sa snažíme napĺňať prostredníctvom plnenia našich úloh, medzi ktoré patria aj:

  • identifikácia opatrení legislatívnej a nelegislatívnej povahy s nepriaznivým dopadom na malé a stredné podniky,
  • vytváranie priestoru na konzultácie k návrhom alebo k existujúcim zneniam právnych predpisov (vrátane právnych predpisov EÚ) a k materiálom nelegislatívnej povahy,
  • zabezpečovanie spätnej väzby na základe výsledkov konzultácií vo vzťahu k príslušným ústredným orgánom štátnej správy a k orgánom Európskej únie.

A práve vytváranie priestoru na konzultácie k návrhom alebo k existujúcim zneniam právnych predpisov, k materiálom nelegislatívnej povahy alebo k predpisom Európskej únie ide ruka v ruke s účasťou podnikateľskej verejnosti na týchto konzultáciách. A tu narážame na problém - nízku účasť dotknutých podnikateľských subjektov (vrátane mikro, malých a stredných podnikov) a ich zástupcov.

Pritom aktívna účasť podnikateľských subjektov, nevynímajúc mikro, malé a stredné podniky, pri tvorbe legislatívy je nevyhnutným predpokladom na zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie hospodárskeho rastu. Je teda v záujme štátnej správy, ako aj dotknutých subjektov zvýšiť mieru zapojenia podnikateľov do procesu tvorby a pripomienkovania legislatívy. To značí nielen zjednodušenie a väčšie zviditeľnenie tohto nástroja, ale aj zlepšenie jeho reputácie u podnikateľov, prostredníctvom napríklad konštruktívnejšieho dialógu so zúčastnenými stranami.

Ako to môžeme spoločne zmeniť?

V spolupráci s Neulogy sme sa rozhodli vytvoriť zadanie a pokúsiť sa naň spolu s vami nájsť riešenie. Cieľ je jasný - zvýšiť zapájanie mikro, malých a stredných podnikov do procesu pripomienkovania pripravovanej legislatívy, ktorá na nich má dopad. Aj vy sa tak môžete podieľať na nájdení riešenia, ktoré bude realizovateľné, inovatívne a originálne. A veľkým bonusom bude aj to, že toto riešenie odprezentujete s vaším tímom pred porotou pozostávajúcou z inštitúcií, ktoré majú dosah na prípadnú implementáciu riešenia. Vaše riešenia tak neskončia v "šuflíku", ale majú reálnu šancu byť implementované v praxi.

harmonogram_neulogy

Ak by ste sa chceli zapojiť a pomôcť nám zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku, kontaktujte nás mailom na satinova@sbagency.sk. Obratom vám zodpovieme vaše otázky ohľadom podujatia a zároveň aj registrácie naň. Tešíme sa na vás a veríme, že spoločne sa nám podarí nájsť tie správne riešenia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 9 =