Plánujú sa zaviesť nové služby elektronizácie v zdravotníctve

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme s cieľom zavedenia nových služieb elektronizácie v zdravotníctve.

Ide najmä o službu elektronického objednávania pacienta na vyšetrenie k poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom jednotného centrálneho systému, ako aj elektronické uzatváranie dohôd o poskytovaní všeobecnej a špecializovanej gynekologickej zdravotnej starostlivosti.

Navrhuje sa:

  • zavedenie nových prístupov zdravotníckych pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva k určeným elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky za účelom epidemiologického vyšetrovania,
  • vytvorenie Národného registra očkovania a zmena prevádzkovateľa Národného registra prenosných ochorení na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
  •  poskytovatelia zdravotnej starostlivosti už nebudú musieť vypĺňať papierovú formu laboratórnej žiadanky, nakoľko budú v elektronickej forme prístupné zdravotníckym pracovníkom, čo prinesie odstránenie opakovaných laboratórnych vyšetrení.

Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2023.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + twenty =