Nový zákon o mediálnych službách

Bol prijatý nový zákon o mediálnych službách č. 264/2022 Z. z. s účinnosťou od
1. augusta 2022
, ktorým sa zrušuje pôvodný zákon o vysielaní a retransmisii a zákon o digitálnom vysielaní.

  • Platformy na zdieľanie videí budú novým zákonom zahrnuté do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Novela upravuje ich práva a povinnosti, pre takéto platformy sa napríklad zavádzajú pokuty v prípade, ak neodstránia škodlivý obsah (z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu) alebo ak nezamedzia jeho ďalšiemu šíreniu, a to až do 100 000 eur.
  • Upravujú sa tiež detailne podmienky mediálnej komerčnej komunikácie, teda telenákupného oznamu, telenákupu, sponzorovania, umiestňovania produktov, a pod.
  • Všetky médiá budú mať povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, a to bez ohľadu na to, či obchodujú so štátom alebo nie (inak im bude hroziť pokuta). Médiá budú mať tiež povinnosť zverejniť zoznam svojich investorov alebo darcov, v prípade, že príspevok presiahne sumu 2 000 eur.
  • Upravujú sa povinné kvóty pre slovenskú hudbuv komerčných médiách vo výške 25% a pre verejnoprávnu RTVS vo výške 35 %.
  • Vysielateľ bude povinný zabezpečiť titulky a posunkové tlmočenie: titulky v 25 % zo všetkých vysielacích programov a hlasové komentovanie pre nevidiacich v 10 % všetkých vysielacích programov.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × three =