Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Parlament schválil NOVELU ZÁKONNÍKA PRÁCE, ktorou sa majú zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov s účinnosťou od 1.11.2022. Jedná sa o povinnú transpozíciu 2 smerníc, a to: Smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a Smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

Prijaté boli nasledovné zmeny:
➡ doplnenie vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa pracovnej zmluvy a poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania (ide predovšetkým o presné vymedzenie okruhov informácií, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom, ako aj o vymedzenie časového horizontu na ich poskytnutie. Zároveň návrh ustanovuje možnosť poskytovania informácií aj v elektronickej podobe),
➡ rozšírenie, resp. spresnenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce,
➡ ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (napr. z určitej doby na neurčitý čas),
➡ ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe (uľahčí to fungovanie zamestnávateľov v každodennom živote, keďže väčšinu pravidiel nastavuje zamestnávateľ sám podľa ustanovení Zákonníka práce),
➡ doplnenie a spresnenie ustanovení, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky, možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa napr. starajú o deti).

Zároveň sa novelizuje aj zákon o sociálnom poistení, čím sa umožní súbežné čerpanie materského otcom aj matkou dieťaťa počas dvoch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa 🧑‍🍼

Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa zase umožní súbežné poskytovanie rodičovského príspevku a materského, ktoré sa bude vyplácať otcovi dieťaťa počas trvania tzv. otcovskej dovolenky. V prípade otcovskej dovolenky, táto bude platená zo sociálneho poistenia, a teda pre zamestnávateľa nevzniknú dodatočné náklady ✅

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + four =