Novela zákona o potravinách

Na základe novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách s účinnosť od 1.7.2022 boli prijaté nasledovné významné zmeny.

Po novom bude možné predávať potraviny aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, avšak iba vtedy, ak budú bezpečné.

Tieto potraviny musia byť zreteľne označené a umiestnené oddelene od ostatných potravín.

Prevádzkovateľ s predajnou plochou väčšou ako 400 m²  je povinný najneskôr 48 hodín pred umiestnením potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, na trh ponúknuť tieto potraviny najmenej jednej charitatívnej organizácii. Prevádzkovateľ môže potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, predávať, ak charitatívna organizácia do 48 hodín od ponuky neprejaví záujem o tieto potraviny alebo ich odmietne.

Bol zrušený povinný 50 % -tný podiel slovenských potravín v reklamných materiáloch.

Ten, kto predáva potraviny, vrátane predaja na diaľku, je pri propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie povinný uviesť na ktorejkoľvek strane propagačného letáku informáciu o percentuálnom podiele poľnohospodárskych výrobkov a potravín vyrobených v Slovenskej republike (uvedených v propagačnom letáku slovami: „Tento propagačný leták obsahuje … %-ný podiel potravín vyrobených na Slovensku.“ ).

Predajcovia si teda budú môcť sami určiť, ktoré výrobky do letákov zaradia, resp. ktoré nie, a aj to, koľko priestoru im vyčlenia. Veľkosť písma tejto informácie bude najmenej 8 milimetrov a musí byť čitateľná bez jej narušenia iným textom, obrázkom či iným prvkom.

Bola schválená regulácia spočívajúca v tom, že každý väčší pripravovaný vývoz potravinárskych komodít s objemom nad 400 ton bude musieť slovenský vývozca hlásiť štátu.

Ten potom prehodnotí, či daný obchod nespôsobí nedostatok domácej ponuky surovín. Ak štát proti obchodu nezasiahne, vývozca ho môže zrealizovať.

Zoznam plodín a potravín, ktorých by sa mala regulácia týkať, určí vykonávací predpis, ktorý stanoví aj kritické skladové zásoby jednotlivých komodít. Regulácia sa dotkne hlavne vývozov obilia a olejnín.

Dvakrát do roka – vždy k 10. augustu a 10. januáru – budú musieť podnikatelia, ktorých sa daná regulácia týka, ministerstvu hlásiť množstvo skladových zásob, čo mali ku koncu júla a ku koncu decembra.

Znižuje sa minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré už bola pokuta uložená na 4- násobok sadzby pokuty, a teda najmenej 4 000 eur. Reťazcom by už teda po novom nemali hroziť likvidačné pokuty, ktoré často spôsobovali aj úplné zatvorenie dotknutej prevádzky.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − eight =