Bola prijatá nová Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Vláda SR prijala včera Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov s účinnosťou od 10.6.2022.

➡ V súlade s odporúčaniami OECD a na základe dobrých príkladov z iných krajín sa vláda SR zaviazala zaviesť pravidelné hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií.
➡ Každoročne pribúda na európskej i národnej úrovni veľké množstvo právnych predpisov, ktoré sú prijímané s určitými cieľmi. V čase ich prijatia sú však k dispozícii len obmedzené informácie ohľadom ich budúceho reálneho pôsobenia, založené na odhadoch.
➡ Preto by mali byť právne predpisy po určitom čase ich pôsobenia v prostredí podrobené spätnému, tzv. ex post hodnoteniu, ktorého cieľom je posúdiť, či regulácie vyplývajúce z právnych predpisov alebo nelegislatívnych materiálov po určitom čase ich pôsobenia spĺňajú svoj účel a či sú účinné a vhodné na riešenie problému.
➡ Na základe výsledku ex post hodnotenia je možné jednotlivé regulácie/ustanovenia právnych predpisov zachovať, alebo pristúpiť k návrhu ich zmeny, prípadne zrušenia tak, aby sa potrebný účel dosiahol pri minimalizovaní negatívnych vplyvov.
➡ Zavádzajú sa dva druhy ex post hodnotenia, a to hĺbkové ex post hodnotenie a systematické ex post hodnotenie vybraných regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − fifteen =